Wiskunde B

Hier vind je alle vwo wiskunde B-examens vanaf 2002, ook in losse vragen en antwoorden.

 

examen 2022 tijdvak III

hele examen

formules

1 Gelijke oppervlaktes

2 Drie op een rij

3 Modeltube

4 Vierkanten bij een exponentiële functie

5 Gelijke hoeken

6 Verouderingskromme

7 Cosinusgrafiek door hoogste punten

8 Loodrecht door de parabool

normering

 

antw. opgave 1

antw. opgave 2

antw. opgave 3

antw. opgave 4

antw. opgave 5

antw. opgave 6

antw. opgave 7

antw. opgave 8

omzettingstabel

examen 2022 tijdvak II

hele examen

formules

1 Buigraaklijn

2 Op de diagonaal van een vierkant

3 Golvend ertussendoor

4 Efficiënt testen

5 Begrensde gebieden

6 Cirkels en lijnen

7 Asymptoot

8 Twee punten op een grafiek

normering

 

antw. opgave 1

antw. opgave 2

antw. opgave 3

antw. opgave 4

antw. opgave 5

antw. opgave 6

antw. opgave 7

antw. opgave 8

omzettingstabel

examen 2022 tijdvak I

hele examen

formules

1 Inverse van ln(x)

2 Letter op het computerbeeldscherm

3 Gebroken sinusfunctie

4 Raaklijn verschuiven

5 Vulkaan

6 Scheve asymptoot

7 Vlieger

normering

 

antw. opgave 1

antw. opgave 2

antw. opgave 3

antw. opgave 4

antw. opgave 5

antw. opgave 6

antw. opgave 7

omzettingstabel

examen 2021 tijdvak III

hele examen

formules

1 Onbekende zijde

2 Spookje

3 Hoogwater

4 Twee halve cirkels

5 Twee bewegende punten

6 Een derdegraadsfunctie

normering

 

antw. opgave 1

antw. opgave 2

antw. opgave 3

antw. opgave 4

antw. opgave 5

antw. opgave 6

omzettingstabel

examen 2021 tijdvak II

hele examen

formules

1   Kromme K

2   Vectoren spiegelen

3   Raaklijnen bij een vierdegraadsfunctie

4   Bankenformules

5   Twee wortelgrafieken

6   Asymptoten en raaklijnen

7   Driehoek in cirkel

normering

 

antw. opgave 1

antw. opgave 2

antw. opgave 3

antw. opgave 4

antw. opgave 5

antw. opgave 6

antw. opgave 7

omzettingstabel

examen 2021 tijdvak I

hele examen

formules

1   Parabool en twee lijnen

2   Goniometrische functies

3   Goniometrische functies

4   Een vierkant en vier vectoren

5   Limiet van een verhouding

6   Gebroken functie met een parameter

7   Absolute natuurlijke logaritme

8   P en P’

normering

 

antw. opgave 1

antw. opgave 2

antw. opgave 3

antw. opgave 4

antw. opgave 5

antw. opgave 6

antw. opgave 7

antw. opgave 8

omzettingstabel

examen 2019 tijdvak II

hele examen

formules

1. Minimale lengte

2. Bewegend punt

3. Raaklijn in knikpunt

4. Optimale snijsnelheid

5. Oppervlakte onder een sinusgrafiek

6. Horizontale en verticale asymptoot

7. Wind aan zee

8. Twee logaritmische functies

9. Parabool en cirkel met variabele straal

normering

 

antw. opgave 1

antw. opgave 2

antw. opgave 3

antw. opgave 4

antw. opgave 5

antw. opgave 6

antw. opgave 7

antw. opgave 8

antw. opgave 8

omzettingstabel

examen 2019 tijdvak I

hele examen

formules

1. Lijnen door de oorsprong en een cirkel

2. Rechts van het snijpunt

3. Altijd raak

4. Slingshot

5. Een logaritmische functie en haar afgeleide

6. Gebroken goniometrische functie

7. Driehoek met bewegend hoekpunt

8. Afgeknotte paraboloïde

normering

 

antw. opgave 1

antw. opgave 2

antw. opgave 3

antw. opgave 4

antw. opgave 5

antw. opgave 6

antw. opgave 7

antw. opgave 8

omzettingstabel

examen 2018 tijdvak II

hele examen

formules

1. Loodrecht in de perforatie

2. IJsbol

3. Constante verhouding

4. Gekanteld vierkant

5. Anderhalf keer zo groot

6. Een baan

7. Buiten een vierkant

 


hele examen oud programma

formules

1. Twee functies

2. Temperatuur in de aardbodem

3. Koorde evenwijdig aan raaklijn

4. Wortelfunctie met cosinus

5. Twee lijnen die raken aan parabolen

6. Koordenvierhoek en gelijke hoeken

7. Fontein

8. Vierkant tussen buigpunten

normering

 

antw. opgave 1

antw. opgave 2

antw. opgave 3

antw. opgave 4

antw. opgave 5

antw. opgave 6

antw. opgave 7

omzettingstabel


normering oud programma

 

antw. opgave 1

antw. opgave 2

antw. opgave 3

antw. opgave 4

antw. opgave 5

antw. opgave 6

antw. opgave 7

antw. opgave 8

omzettingstabel

examen 2018 tijdvak I

hele examen

formules

1. Bewegend punt

2. Lijn door de toppen

3. Zwaartepunt en rakende cirkels

4. Maxima en minima

5. Sheffield Winter Garden

6. Natuurlijke logaritme van de wortel

7. Vierkant onder grafiek

8. Twee vierkanten op een kwartcirkel

 


hele examen oud programma

formules

1. Een familie van gebroken functies

2. Het klimmen van een vliegtuig

3. Stralen en koorden

4. Paraboloïde

5. Park-A-Kid

6. In drieën

7. Evenwijdig

normering

 

antw. opgave 1

antw. opgave 2

antw. opgave 3

antw. opgave 4

antw. opgave 5

antw. opgave 6

antw. opgave 7

antw. opgave 8

omzettingstabel


normering oud programma

 

antw. opgave 1

antw. opgave 2

antw. opgave 3

antw. opgave 4

antw. opgave 5

antw. opgave 6

antw. opgave 7

omzettingstabel

examen 2017 tijdvak II

hele examen

formules

1. Twee machten van 2

2. Een grafiek met een knik

3. Driehoek in cirkel

4. Straal van een waterstraal

5. Cirkels

6. De vergelijking van Arrhenius

7. Een foto van de Eusebiuskerk

8. Scheve parabolen

 


hele examen oud programma

formules

1. Twee machten van 2

2. De stelling van Ptolemaeus

3. Straal van een waterstraal

4. Sinus en het kwadraat van sinus

5. De vergelijking van Arrhenius

6. Op een cirkel

7. Middelloodlijn en koordenvierhoek

 

normering

 

antw. opgave 1

antw. opgave 2

antw. opgave 3

antw. opgave 4

antw. opgave 5

antw. opgave 6

antw. opgave 7

antw. opgave 8

omzettingstabel


normering oud programma

 

antw. opgave 1

antw. opgave 2

antw. opgave 3

antw. opgave 4

antw. opgave 5

antw. opgave 6

antw. opgave 7

omzettingstabel

examen 2017 tijdvak I

hele examen

formules

1. Rakende grafieken?

2. Bewegen over een lijn

3. Een derde cirkel

4. Een achtbaan

5. Een gebroken functie

6. Brandwerendheid van een deur

7. Perforatie

 


hele examen oud programma

formules

1. Rakende grafieken?

2. Elektrische spanning

3. Bissectrice en cirkel

4. Twee sinusoïden

5. Sinus en parabool

6. Brandwerendheid van een deur

7. Parallellogram met verlengde diagonaal

normering

 

antw. opgave 1

antw. opgave 2

antw. opgave 3

antw. opgave 4

antw. opgave 5

antw. opgave 6

antw. opgave 7

omzettingstabel


normering oud programma

 

antw. opgave 1

antw. opgave 2

antw. opgave 3

antw. opgave 4

antw. opgave 5

antw. opgave 6

antw. opgave 7

omzettingstabel

examen 2016 tijdvak II

hele examen

formules

1. De derde macht

2. Spots

3. Twee snijdende cirkels

4. Sinusoïde met perforaties

5. Getransformeerde grafiek

6. Droogligtijd

7. Punt bewegend over een lijn

 


hele examen oud programma

formules

1. Parabolen met gemeenschappelijke raaklijn

2. Spots

3. Buiten en binnen de cirkel

4. Getransformeerde grafiek

5. Droogligtijd

6. Driehoek, cirkel en koordenvierhoek

normering

 

antw. opgave 1

antw. opgave 2

antw. opgave 3

antw. opgave 4

antw. opgave 5

antw. opgave 6

antw. opgave 7

omzettingstabel


normering oud programma

 

antw. opgave 1

antw. opgave 2

antw. opgave 3

antw. opgave 4

antw. opgave 5

antw. opgave 6

omzettingstabel

examen 2016 tijdvak I

hele examen

formules

1. Kettinglijn

2. Automotor

3. Een driehoek draaiend over een cirkel

4. Snelheid op een baan

5. Metselboog

6. Vierkant bij een grafiek

7. Limietpunt

8. Vier vierkanten

 


hele examen oud programma

formules

1. Kettinglijn

2. Automotor

3. Omgeschreven cirkel

4. Raaklijnen aan twee parabolen

5. Vierkant bij een grafiek

6. Snelheid op een baan

7. Driehoek met dubbele hoek

8. De kromme van Agnesi

normering

 

antw. opgave 1

antw. opgave 2

antw. opgave 3

antw. opgave 4

antw. opgave 5

antw. opgave 6

antw. opgave 7

antw. opgave 8

omzettingstabel


normering oud programma

 

antw. opgave 1

antw. opgave 2

antw. opgave 3

antw. opgave 4

antw. opgave 5

antw. opgave 6

antw. opgave 7

antw. opgave 8

omzettingstabel

examen 2015 tijdvak II

hele examen

formules

1. Het achtste deel

2. Lemniscaat

3. Twee punten

4. Stuiterende bal

5. Over de muur

6. Door de asymptoot

7. Parabool en cirkel

 


hele examen oud programma

formules

1. Het achtste deel

2. Stuiterende bal

3. Snijdende raaklijnen

4. Onveranderlijke lengte

5. Over de muur

6. Parabool en cirkel

7. Koordenvierhoek maken

8. Lemniscaat

normering

 

antw. opgave 1

antw. opgave 2

antw. opgave 3

antw. opgave 4

antw. opgave 5

antw. opgave 6

antw. opgave 7

omzettingstabel


normering oud programma

 

antw. opgave 1

antw. opgave 2

antw. opgave 3

antw. opgave 4

antw. opgave 5

antw. opgave 6

antw. opgave 7

antw. opgave 8

omzettingstabel

examen 2015 tijdvak I

hele examen

formules

1. Wortelfuncties

2. Cirkels en lijnstuk

3. Asymptoten, perforatie en linkertop

4. Loodrecht

5. Hardheid

6. Symmetrisch gebied

 


hele examen oud programma

formules

1. Wortelfuncties

2. Cirkels en lijnstuk

3. Helderheid van sterren

4. Gelijke hoeken

5. Gelijke hellingen

6. Hardheid

7. Raken aan een cirkel

normering

 

antw. opgave 1

antw. opgave 2

antw. opgave 3

antw. opgave 4

antw. opgave 5

antw. opgave 6

omzettingstabel


normering oud programma

 

antw. opgave 1

*antw. opgave 2

antw. opgave 3

antw. opgave 4

antw. opgave 5

antw. opgave 6

antw. opgave 7

omzettingstabel

examen 2014 tijdvak II

hele examen

formules

1. Hoek onder de top

2. Het uiteinde van een wip

3. Laagste punt

4. Gespiegelde punten

5. Ankerketting

6. Een gebroken functie en zijn inverse

7. Tussen twee bewegende punten

8. Ingesloten cirkel

 


hele examen oud programma

formules

1. Gelijke oppervlakte

2. Het uiteinde van een wip

3. Cirkel en lijnstuk

4. Gespiegelde punten

5. Ankerketting

6. Acht keer zo groot

7. Tussen twee bewegende punten

8. Diagonalen en gelijke hoeken

normering

 

antw. opgave 1

antw. opgave 2

antw. opgave 3

antw. opgave 4

antw. opgave 5

antw. opgave 6

antw. opgave 7

antw. opgave 8

omzettingstabel


normering oud programma

 

antw. opgave 1

antw. opgave 2

antw. opgave 3

antw. opgave 4

antw. opgave 5

antw. opgave 6

antw. opgave 7

antw. opgave 8

omzettingstabel

examen 2014 tijdvak I

hele examen

formules

1. Bal in de sloot

2. Cirkels in een driehoek

3. Gebroken goniometrische functie

4. Boven en onder de lijn door de buigpunten

5. Vierkant op een driehoek

6. Gespiegelde raaklijnen

7. Grafiek verdeelt rechthoek

8. De ideale stoothoek

 


hele examen oud programma

formules

1. Bal in de sloot

2. Boven en onder de lijn door de buigpunten

3. Grafiek verdeelt rechthoek

4. De ideale stoothoek

5. Even lang

6. Gemeenschappelijk met de x-as

7. Hoogwaterstanden

8. Koordenvierhoek

normering

 

antw. opgave 1

antw. opgave 2

antw. opgave 3

antw. opgave 4

antw. opgave 5

antw. opgave 6

antw. opgave 7

antw. opgave 8

omzettingstabel


normering oud programma

 

antw. opgave 1

antw. opgave 2

antw. opgave 3

antw. opgave 4

antw. opgave 5

antw. opgave 6

antw. opgave 7

antw. opgave 8

omzettingstabel

examen 2013 tijdvak II
hele examen

 

formules

1. Eerste- en derdegraadsfunctie

2. Verzadigingsgraad van hemoglobine

3. Vermenigvuldigen in horizontale en verticavle richting

4. Twee vierkanten tegen een driehoek

5. Een hartvormige kromme

6. De leeftijd van ons zonnestelsel

7. Raakcirkel en raaklijnen

 


hele examen oud programma

formules

1. Eerste- en derdegraadsfunctie

2. Verzadigingsgraad van hemoglobine

3. Vermenigvuldigen in horizontale en verticale richting

4. Gelijke hoeken

5. Een hartvormige kromme

6. De leeftijd van ons zonnestelsel

7. Koordenvierhoek

8. Lijnstuk en parabool

normering

 

antw. opgave 1

antw. opgave 2

antw. opgave 3

antw. opgave 4

antw. opgave 5

antw. opgave 6

antw. opgave 7

omzettingstabel


normering oud programma

 

oplossing opgave 1

oplossing opgave 2

oplossing opgave 3

oplossing opgave 4

oplossing opgave 5

oplossing opgave 6

oplossing opgave 7

oplossing opgave 8

omzettingstabel

examen 2013 tijdvak I

hele examen

formules

1. De vergelijking van Antoine

2. Vierkanten

3. Halverwege

4. Rakende cirkel

5. Een eivorm

6. Driehoek bij een vierdegraadsfunctie

7. Zwaartepunt

 


hele examen oud programma

formules

1. De vergelijking van Antoine

2. Vierkanten

3. Vanuit een stomphoekige driehoek

4. Een eivorm

5. Driehoek bij een vierdegraadsfunctie

6. Nulpunten, extremen en buigpunten

7. Brandpunt gezocht

normering

 

antw. opgave 1

antw. opgave 2

antw. opgave 3

antw. opgave 4

antw. opgave 5

antw. opgave 6

antw. opgave 7

omzettingstabel


normering oud programma

 

oplossing opgave 1

oplossing opgave 2

oplossing opgave 3

oplossing opgave 4

oplossing opgave 5

oplossing opgave 6

oplossing opgave 7

omzettingstabel

examen 2012 tijdvak II

hele examen

formules

1. Een regenton

2. Een ellipsvormige baan

3. Raaklijn door perforatie

4. Medicijn in actieve vorm

5. Drie halve cirkels

6. Onafhankelijk van p

7. Twee lijnen en een cirkel

 


hele examen oud programma

formules

1. Een regenton

2. Een ellipsvormige baan

3. Bissectrices en omgeschreven cirkel

4. Medicijn in actieve vorm

5. Onafhankelijk van p

6. Drie halve cirkels

7. Kleinste amplitude

8. Vier punten op een cirkel

normering

 

antw. opgave 1

antw. opgave 2

antw. opgave 3

antw. opgave 4

antw. opgave 5

antw. opgave 6

antw. opgave 7

omzettingstabel


normering oud programma

 

oplossing opgave 1

oplossing opgave 2

oplossing opgave 3

oplossing opgave 4

oplossing opgave 5

oplossing opgave 6

oplossing opgave 7

oplossing opgave 8

omzettingstabel

examen 2012 tijdvak I

hele examen

formules

1. Onafhankelijk van a

2. Het standaard proefglas

3. Lijn en cirkel

4. Tussen twee sinusgrafieken

5. Drie vierkanten in een rechthoek

6. Lus

7. Lijn door perforatie

8. Verschoven platen

 


hele examen oud programma

formules

1. Onafhankelijk van a

2. Het standaard proefglas

3. Vanuit een parallellogram

4. Tussen twee sinusgrafieken

5. Drie vierkanten in een rechthoek

6. Een W

7. Verschoven platen

8. Evenwijdige lijnen en een rechthoek

normering

 

antw. opgave 1

antw. opgave 2

antw. opgave 3

antw. opgave 4

antw. opgave 5

antw. opgave 6

antw. opgave 7

antw. opgave 8

omzettingstabel


normering oud programma

 

oplossing opgave 1

oplossing opgave 2

oplossing opgave 3

oplossing opgave 4

oplossing opgave 5

oplossing opgave 6

oplossing opgave 7

oplossing opgave 8

omzettingstabel

examen 2011 tijdvak II

hele examen oud programma

formules

1. Een symmetrische gebroken functie

2. Gelijke afstanden

3. Het ontwerp van een brug

4. Verticale en horizontale verbindingslijnstukken

5. Het midden van een koorde

6. Kostenfuncties

7. Twee snijdende cirkels

 

normering oud programma

 

oplossing opgave 1

oplossing opgave 2

oplossing opgave 3

oplossing opgave 4

oplossing opgave 5

oplossing opgave 6

oplossing opgave 7

omzettingstabel

examen 2011 tijdvak I

hele examen oud programma

formules

1. Tussen twee grafieken

2. Raakcirkels aan een lijn

3. Extrusie

4. De formule van Gompertz

5. Goniometrische functies

6. Cirkels bij een driehoek

7. Vierkant bij een derdegraadskromme

 

normering oud programma

 

oplossing opgave 1

oplossing opgave 2

oplossing opgave 3

oplossing opgave 4

oplossing opgave 5

oplossing opgave 6

oplossing opgave 7

omzettingstabel

examen 2010 tijdvak II

hele examen oud programma

formules

1. Snijden met een hoogtelijn

2. De leercurve

3. Een exponentiële functie

4. Wortelfuncties

5. Zoek de geodriehoek

6. Gebroken functie

7. Rechthoeken bij een kwartcirkel

 

normering oud programma

 

oplossing opgave 1

oplossing opgave 2

oplossing opgave 3

oplossing opgave 4

oplossing opgave 5

oplossing opgave 6

oplossing opgave 7

omzettingstabel

examen 2010 tijdvak I

hele examen oud programma

formules

1. Gelijke oppervlakten

2. Onderzetter

3. Aan een cirkel rakende rechthoeken

4. Condensatoren

5. Een rechthoek in stukken

6. Logaritmen en vierde macht

7. Een geodriehoek

 

normering oud programma

 

oplossing opgave 1

oplossing opgave 2

oplossing opgave 3

oplossing opgave 4

oplossing opgave 5

oplossing opgave 6

oplossing opgave 7

omzettingstabel

wiskunde B1

examen 2010 tijdvak I

hele examen

1. Wisselingen in rijtjes kop en munt

2. Een gebroken functie

3. Oppervlakte en inhoud bij f(x) = ex

4. Elo

5. Een parabool?

6. Jupiter en Aarde

normering

antw opgave 1

antw opgave 2

antw opgave 3

antw opgave 4

antw opgave 5

antw opgave 6

omzettingstabel

examen 2009 tijdvak II

hele examen

1. Een spiraal

2. Het gemiddelde van normale verdelingen

3. Een verdeeld vierkant

4. Onnodig ingewikkeld?

5. Een leugendetector

6. Bebuikte rechthoeken

normering

oplossing opgave 1

oplossing opgave 2

oplossing opgave 3

oplossing opgave 4

oplossing opgave 5

oplossing opgave 6

omzettingstabel

examen 2009 tijdvak I

hele examen

1. Over een parabool gespannen

2. Wachten op de bus

3. Een buiteling

4. Acceleratietijd

5. Dozen

6. Bridge

7. Een vuurpijl met tegenwind

normering

oplossing opgave 1

oplossing opgave 2

oplossing opgave 3

oplossing opgave 4

oplossing opgave 5

oplossing opgave 6

oplossing opgave 7

omzettingstabel

examen 2008 tijdvak II

hele examen

1. Een exponentiële functie

2. Looptijden

3. Een zwaartepunt

4. Rechthoek in ovaal

5. Een dobbelspel

6. Dozen met vaste inhoud

7. File.

normering

oplossing opgave 1

oplossing opgave 2

oplossing opgave 3

oplossing opgave 4

oplossing opgave 5

oplossing opgave 6

oplossing opgave 7

omzettingstabel

examen 2008 tijdvak I

hele examen

1. Landing

2. Schijn bedriegt

3. Een achtkromme

4. Heupoperaties

5. Stangenvlinders

6. Vier vragen over f(x) = ln x

normering

oplossing opgave 1

oplossing opgave 2

oplossing opgave 3

oplossing opgave 4

oplossing opgave 5

oplossing opgave 6

omzettingstabel

examen 2007 tijdvak II

hele examen

1. Bier tappen

2. Een medicijn toedienen

3. Controle op spieken bij multiple choice

4. Bewegende schaduw

5. Een familie van functies

6. De formule van Heron

normering

oplossing opgave 1

oplossing opgave 2

oplossing opgave 3

oplossing opgave 4

oplossing opgave 5

oplossing opgave 6

omzettingstabel

examen 2007 tijdvak I

hele examen

1. Podiumverlichting

2. Een familie parabolen

3. Twee koplampen

4. Brievenweger

5. Krasbal

6. De functie f(x) = ex

normering

oplossing opgave 1

oplossing opgave 2

oplossing opgave 3

oplossing opgave 4

oplossing opgave 5

oplossing opgave 6

omzettingstabel

examen 2006 tijdvak II

hele examen

1. Drinkbak

2. Parkeertarief

3. Snijden en schuiven

4. alfa-baan

5. Levensduur van chips

6. Oppervlakte van een trapezium

normering

oplossing opgave 1

oplossing opgave 2

oplossing opgave 3

oplossing opgave 4

oplossing opgave 5

oplossing opgave 6

omzettingstabel

examen 2006 tijdvak I

hele examen

1. Sauna

2. Bosbouwprojecten

3. Bedekken

4. In een vierkant

5. Knock-out-systeem

6. Oppervlakte van een trapezium

normering

oplossing opgave 1

oplossing opgave 2

oplossing opgave 3

oplossing opgave 4

oplossing opgave 5

oplossing opgave 6

omzettingstabel

examen 2005 tijdvak II

hele examen

1. Twee benaderingen van sin x

2. Eén, twee of drie keer testen

3. Reistijd

4. Maximumsnelheid

5. Exponentiële functie

6. Achtervolging

normering

oplossing opgave 1

oplossing opgave 2

oplossing opgave 3

oplossing opgave 4

oplossing opgave 5

oplossing opgave 6

omzettingstabel

examen 2005 tijdvak I

hele examen

1. Inademen

2. Lichaamsgewicht

3. Rechthoek om driehoek

4. De badkuipkromme

5. Richtingen

6. Onafhankelijk van n

normering

oplossing opgave 1

oplossing opgave 2

oplossing opgave 3

oplossing opgave 4

oplossing opgave 5

oplossing opgave 6

omzettingstabel

examen 2004 tijdvak II

hele examen

1. Brandstofverbruik

2. Spreekuur

3. Voedselbehoefte

4. De wijzers van een uurwerk

5. Twee halve parabolen

normering

oplossing opgave 1

oplossing opgave 2

oplossing opgave 3

oplossing opgave 4

oplossing opgave 5

omzettingstabel

examen 2004 tijdvak I

hele examen

1. Machten van een 3e-graadsfunctie

2. Grondprijs

3. Krasloten

4. Een verzameling functies

5. Munten

6. Het menselijk oog

normering

oplossing opgave 1

oplossing opgave 2

oplossing opgave 3

oplossing opgave 4

oplossing opgave 5

oplossing opgave 6

omzettingstabel

examen 2003 tijdvak II

hele examen

1. Loterij

2. Gebroken functie

3. Vervoer

4. Migratie

5. Lissajous-kromme

6. Oppervlaktes

normering

oplossing opgave 1

oplossing opgave 2

oplossing opgave 3

oplossing opgave 4

oplossing opgave 5

oplossing opgave 6

omzettingstabel

examen 2003 tijdvak I

hele examen

1. Lengte

2. Zomertarwe

3. Twee scharnierende vierkanten

4. Inhoud viervlak

5. Osteoporose

6. Kogelbanen

normering

oplossing opgave 1

oplossing opgave 2

oplossing opgave 3

oplossing opgave 4

oplossing opgave 5

oplossing opgave 6

omzettingstabel

examen 2002 tijdvak II

hele examen

1. Cesuur bij examens

2. Oppervlakte

3. Kortste weg

4. Schone-grond-verklaring

5. Een Lissajous-figuur

6. Een verzameling toppen

normering

oplossing opgave 1

oplossing opgave 2

oplossing opgave 3

oplossing opgave 4

oplossing opgave 5

oplossing opgave 6

omzettingstabel

examen 2002 tijdvak I

hele examen

1. Verschuivend zwaartepunt

2. Pestgedrag

3. Een beweging door (0,0)

4. Hoog water in Groningen

5. Bal te water

6. Een kromme van middens

normering

oplossing opgave 1

oplossing opgave 2

oplossing opgave 3

oplossing opgave 4

oplossing opgave 5

oplossing opgave 6

omzettingstabel

wiskunde B1-2

examen 2010 tijdvak I

hele examen

1. Oppervlakte en inhoud bij f(x) = ex

2. Met een gemeenschappelijk brandpunt

3. Een parabool?

4. Wisselingen in rijtjes kop en munt

5. Jupiter en Aarde

6. Met constante hoek

7. Rij en oppervlakte

normering

antw opgave 1

antw opgave 2

antw opgave 3

antw opgave 4

antw opgave 5

antw opgave 6

antw opgave 7

omzettingstabel

examen 2009 tijdvak II

hele examen

1. Een rij.

2. Onnodig ingewikkeld?

3. Gelijkzijdige driehoeken

4. Evenwijdige lijnen

5. Een leugendetector

6. Ellips in een cirkel

7. Bebuikte rechthoeken

normering

oplossing opgave 1

oplossing opgave 2

oplossing opgave 3

oplossing opgave 4

oplossing opgave 5

oplossing opgave 6

oplossing opgave 7

omzettingstabel

examen 2009 tijdvak I

hele examen

1. Een benadering van een nulpunt

2. Wachten op de bus

3. Een buiteling

4. Twee parabolen met een gemeenschappelijke ..

5. Een gemeenschappelijke raaklijn

6. Een koordenvierhoek?

7. Een vuurpijl met tegenwind

normering

oplossing opgave 1

oplossing opgave 2

oplossing opgave 3

oplossing opgave 4

oplossing opgave 5

oplossing opgave 6

oplossing opgave 7

omzettingstabel

examen 2008 tijdvak II

hele examen

1. Een zwaartepunt

2. Onder een grafiek

3. Een dobbelspel

4. Driehoek en cirkel

5. Dozen met vaste inhoud

6. Zee verdelen

7. Exponentiële rijen

8. Rechthoek in ovaal

normering

oplossing opgave 1

oplossing opgave 2

oplossing opgave 3

oplossing opgave 4

oplossing opgave 5

oplossing opgave 6

oplossing opgave 7

oplossing opgave 8

omzettingstabel

examen 2008 tijdvak I

hele examen

1. Landing

2. Een parabool vouwen

3. Heupoperaties

4. Een achtkromme

5. Vier vragen over f(x) = ln x

6. De quotiëntrij van de rij van Fibonacci

7. Twee gelijkzijdige driehoeken

normering

oplossing opgave 1

oplossing opgave 2

oplossing opgave 3

oplossing opgave 4

oplossing opgave 5

oplossing opgave 6

oplossing opgave 7

omzettingstabel

examen 2007 tijdvak II

hele examen

1. Bier tappen

2. De formule van Heron

3. Bewegende schaduw

4. Cirkel en lijn

5. Twee exponentiële functies

6. Met verschillende startwaarden

7. Koordenvierhoeken

normering

oplossing opgave 1

oplossing opgave 2

oplossing opgave 3

oplossing opgave 4

oplossing opgave 5

oplossing opgave 6

oplossing opgave 7

omzettingstabel

examen 2007 tijdvak I

hele examen

1. Podiumverlichting

2. Krasbal

3. Cirkelinham

4. De functie f(x) = ex

5. Driehoeken plakken

6. Brievenweger

7. Spiegeltjes op een cirkel

normering

oplossing opgave 1

oplossing opgave 2

oplossing opgave 3

oplossing opgave 4

oplossing opgave 5

oplossing opgave 6

oplossing opgave 7

omzettingstabel

examen 2006 tijdvak II

hele examen

1. Drinkbak

2. Met verschillende startwaarden

3. Levensduur van chips

4. Met vast brandpunt en vaste raaklijn

5. Alfa-baan

6. Op één lijn

7. Punten buiten een cirkel

normering

oplossing opgave 1

oplossing opgave 2

oplossing opgave 3

oplossing opgave 4

oplossing opgave 5

oplossing opgave 6

oplossing opgave 7

omzettingstabel

examen 2006 tijdvak I

hele examen

1. Sauna

2. Een tak van een hyperbool

3. Knock-out-systeem

4. Isolijnen, dichtbij en veraf

5. Oppervlakte van een trapezium

6. Een halve cirkel

normering

oplossing opgave 1

oplossing opgave 2

oplossing opgave 3

oplossing opgave 4

oplossing opgave 5

oplossing opgave 6

omzettingstabel

examen 2005 tijdvak II

hele examen

1. Reistijd

2. Maximumsnelheid

3. Achtervolging

4. Snijpunten met een ellips

5. Exponentiële functie

6. Vijf punten op een cirkel

7. Periodieke rijen

normering

oplossing opgave 1

oplossing opgave 2

oplossing opgave 3

oplossing opgave 4

oplossing opgave 5

oplossing opgave 6

oplossing opgave 7

omzettingstabel

examen 2005 tijdvak I

hele examen

1. Inademen

2. Betwist gebied

3. Rechthoek om driehoek

4. Richtingen

5. De badkuipkromme

6. Middens van bogen

normering

oplossing opgave 1

oplossing opgave 2

oplossing opgave 3

oplossing opgave 4

oplossing opgave 5

oplossing opgave 6

omzettingstabel

examen 2004 tijdvak II

hele examen

1. Voedselbehoefte

2. Spreekuur

3. Een holle spiegel

4. De wijzers van een uurwerk

5. Twee halve parabolen

6. Het bissectricepunt

7. Een rij punten

normering

oplossing opgave 1

oplossing opgave 2

oplossing opgave 3

oplossing opgave 4

oplossing opgave 5

oplossing opgave 6

oplossing opgave 7

omzettingstabel

examen 2004 tijdvak I

hele examen

1. Machten van een 3e-graadsfunctie

2. Krasloten

3. Een verzameling functies

4. Cirkel met lijnen

5. Grondprijs

6. Ingesloten

7. Ellipsen in een vierkant

normering

oplossing opgave 1

oplossing opgave 2

oplossing opgave 3

oplossing opgave 4

oplossing opgave 5

oplossing opgave 6

oplossing opgave 7

omzettingstabel

examen 2003 tijdvak II

hele examen

1. Loterij

2. Conflictlijnen

3. Wortels optellen

4. Oppervlaktes en rijen

5. Lissajous-kromme

6. Lijn door het snijpunt van 2 cirkels

normering

oplossing opgave 1

oplossing opgave 2

oplossing opgave 3

oplossing opgave 4

oplossing opgave 5

oplossing opgave 6

omzettingstabel

examen 2003 tijdvak I

hele examen

1. Periodiek

2. Zomertarwe

3. Conflict tussen 2 punten en een lijn

4. Osteoporose

5. Twee scharnierende vierkanten

6-7 Ellipsen / constante booglengte

normering

oplossing opgave 1

oplossing opgave 2

oplossing opgave 3

oplossing opgave 4

oplossing opgave 5

oplossing opgave 6-7

omzettingstabel

examen 2002 tijdvak II

hele examen

1. Oppervlakte

2. Verdeling

3. Lissajous-figuur

4. Schone-grond-verklaring

5. Aangeschreven cirkels

6. Functies met een rij

normering

oplossing opgave 1

oplossing opgave 2

oplossing opgave 3

oplossing opgave 4

oplossing opgave 5

oplossing opgave 6

omzettingstabel

examen 2002 tijdvak I

hele examen

1. Uit de kunst

2. Pestgedrag

3. Brandpunt en richtlijn zoeken

4. Een beweging door (0,0)

5. Wel of niet convergent

6. Bal te water

7. Op één lijn

normering

oplossing opgave 1

oplossing opgave 2

oplossing opgave 3

oplossing opgave 4

oplossing opgave 5

oplossing opgave 6

oplossing opgave 7

omzettingstabel