maatschappijwetenschappen

Hier vind je alle havo examens maatschappijwetenschappen, ook in losse vragen en antwoorden, vanaf 2002.

 

examen 2022 tijdvak III
hele examen

 

1. Proefprojecten over straffen

2. Dovencultuur en de erkenning van gebarentaal

3. Laaggeletterdheid

normering

 

antw opgave 1

antw opgave 2

antw opgave 3

omzettingstabel

examen 2022 tijdvak II
hele examen

 

1. Buurtpreventie-apps

2. Roken

3. Catalonië

4. Skateboarden

normering

 

antw opgave 1

antw opgave 2

antw opgave 3

antw opgave 4

omzettingstabel

examen 2022 tijdvak I
hele examen

 

1. Alcoholgebruik bij studentenverenigingen

2. Jong geleerd, oud gedaan

3. Actie op het erf

4. Kansen en belemmeringen voor jongeren

normering

 

antw opgave 1

antw opgave 2

antw opgave 3

antw opgave 4

omzettingstabel

examen 2021 tijdvak III
hele examen 

 

1. Tweede Kamerverkiezingen 2017

2. Chronisch ziek of gehandicapt

3. ‘Het failliet van het gedogen’

normering 

 

antw opgave 1

antw opgave 2

antw opgave 3

omzettingstabel

examen 2021 tijdvak II
hele examen 

 

1. Vrouwenvoetbal

2. Straffen en vertrouwen in de rechtspraak

3. Een dementievriendelijke samenleving

normering 

 

antw opgave 1

antw opgave 2

antw opgave 3

omzettingstabel

examen 2021 tijdvak I
hele examen 

 

1. Gezichtsherkenning

2. Digitale nomaden

3. Mbo’ers: van deelnemers naar studenten

normering 

 

antw opgave 1

antw opgave 2

antw opgave 3

omzettingstabel

examen 2019 tijdvak II
hele examen 

 

1. Nederland fietsland

2. Aanpak Top600

3. Opleiding, afkomst en de kans op succes

4. Nationaal Kiezersonderzoek

normering 

 

antw opgave 1

antw opgave 2

antw opgave 3

antw opgave 3

omzettingstabel

examen 2019 tijdvak I
hele examen 

 

1. Tatoeages

2. Wijken mengen

3. Het afsteken van vuurwerk met oud en nieuw

 


hele examen oud programma

1. Hoe onafhankelijk is de journalist?

2. Einde van de papieren krant?

3. Lobbyen

4. Aanpak illegale Brabantse hennepteelt

5. Zo vader, zo zoon

normering 

 

antw opgave 1

antw opgave 2

antw opgave 3

omzettingstabel


normering oud programma

antw opgave 1

antw opgave 2

antw opgave 3

antw opgave 4

antw opgave 5

omzettingstabel

examen 2018 tijdvak II
hele examen 

 

1. Een kritische blik op internet

2. Van Klimaatakkoord naar nationale Klimaatwet?

3. Kritiek op realityserie ‘Oh Oh Daar Gaan We Weer’

4. Gelijk loon voor Oost-Europese arbeidsmigranten?

5. Uitbreiding van de Rotterdamwet

6. “Nederlandse politie ziet de meeste misdaad niet”

normering 

 

antw opgave 1

antw opgave 2

antw opgave 3

antw opgave 4

antw opgave 5

antw opgave 6

omzettingstabel

examen 2018 tijdvak I
hele examen 

 

1. Sociale media verkleinen je wereld

2. Reorganisatie bij Telegraaf Media Groep

3. Het nieuwe donorplan

4. Treitervloggers

5. De Europese Unie versus Apple

6. Cybercriminaliteit

 


hele pilot examen

1. Lobby

2. I love Asian

3. Robotisering

normering 

 

antw opgave 1

antw opgave 2

antw opgave 3

antw opgave 4

antw opgave 5

antw opgave 6

omzettingstabel


normering pilot

antw opgave 1

antw opgave 2

antw opgave 3

omzettingstabel

examen 2017 tijdvak II
hele examen 

 

1. Strafrecht op festivals

2. Politiek en klimaat

3. Computerspellen: onschuldig vermaak?

4. Onrust bij De Telegraaf

 


hele pilot examen

1. Geluk

2. Langdurige armoede in Nederland en Europa

3. Veiligheid tijdens het uitgaan

4. Personen die verward gedrag vertonen

normering 

 

antw opgave 1

antw opgave 2

antw opgave 3

antw opgave 4

omzettingstabel


pilot normering

antw opgave 1

antw opgave 2

antw opgave 3

antw opgave 4

omzettingstabel

examen 2017 tijdvak I
hele examen 

 

1. Openbaar Ministerie onder vuur

2. De politie en sociale media

3. Aanvraag referendum associatieovereenkomst ..

4. Grenzeloos bellen binnen de Europese Unie

5. De kosten van criminaliteit

6. Het Jeugdjournaal

 


hele pilot examen

1. LEGO

2. Kermismensen

3. Het einde van Streuvel?

4. Straattaal of het Nederlands van de toekomst

5. De glorietijd en de neergang van de kraakbeweging

normering 

 

antw opgave 1

antw opgave 2

antw opgave 3

antw opgave 4

antw opgave 5

antw opgave 6

omzettingstabel


pilot normering

antw opgave 1

antw opgave 2

antw opgave 3

antw opgave 4

antw opgave 5

omzettingstabel

examen 2016 tijdvak II
hele examen 

 

1. Vroegopstap

2. Vrouwen aan de top

3. Online etnische media

4. Berichtgeving over jeugdcriminaliteit

5. De jongerenrechtbank

6. Trouw een crimineel

normering 

 

antw opgave 1

antw opgave 2

antw opgave 3

antw opgave 4

antw opgave 5

antw opgave 6

omzettingstabel

examen 2016 tijdvak I
hele examen 

 

1. De achteruitgang van de regionale pers

2. De mediadokter

3. Veranderingen in het jeugdstrafrecht: ..

4. Toestaan van wietteelt?

5. Verbod op gratis plastic tasjes

 


hele pilot examen

1. Burgernet

2. Inkomensongelijkheid

3. Betrokken vaders

4. Alleenwonende ouderen in Streuvel

5. Veiligheidsbeleving in de buurt

normering 

 

antw opgave 1

antw opgave 2

antw opgave 3

antw opgave 4

antw opgave 5

omzettingstabel


pilot normering

antw opgave 1

antw opgave 2

antw opgave 3

antw opgave 4

antw opgave 5

omzettingstabel

examen 2015 tijdvak II
hele examen 

 

1. Strenger straffen helpt niet

2. Negatieve media-aandacht voor ziekenhuizen

3. De Nederlandse inlichtingendienst AIVD

4. De moderne burger als een actieve internetgebruiker

5. Imago van de Europese Unie

 


hele pilot examen

1. De nieuwe werkwijze van jeugdgevangenissen

2. De digitale stedeling

3. Arbeidsmarktpositie van niet-westerse migranten

normering 

 

antw opgave 1

antw opgave 2

antw opgave 3

antw opgave 4

antw opgave 5

omzettingstabel


normering

antw opgave 1

antw opgave 2

antw opgave 3

omzettingstabel

examen 2015 tijdvak I
hele examen 

 

1. Kamervragen en de media

2. Is het NOS Journaal toegankelijk voor iedereen?

3. Meningsverschillen Nederland – EU over dierenwelzijn

4. Hulp bij zelfdoding: strafwaardig?

5. De maatregel terbeschikkingstelling aan het onderwijs

 


hele pilot examen

1. Opvoedingswaarden en de opvoedingscanon

2. De positie van huishoudelijk werkers

3. Afpakken van crimineel geld

normering 

 

antw opgave 1

antw opgave 2

antw opgave 3

antw opgave 4

antw opgave 5

omzettingstabel


normering pilot

antw opgave 1

antw opgave 2

antw opgave 3

omzettingstabel

examen 2014 tijdvak II
hele examen 

 

1. Gewetensbezwaarde ambtenaren

2. Massamedia

3. Criminele meisjes en vrouwen

4. Opsporingsberichtgeving

 


hele pilot examen

1. Jeugdwerkloosheid in Europa

2. De strijd van de tijgermoeder

3. Kinderpardon

normering 

 

antw opgave 1

antw opgave 2

antw opgave 3

antw opgave 4

omzettingstabel


normering

antw opgave 1

antw opgave 2

antw opgave 3

omzettingstabel

examen 2014 tijdvak I
hele examen 

 

1. Besluitvorming rondom studiefinanciering

2. Crisis en de publieke omroep

3. ‘Project X Haren’

 


hele pilot examen

1. Agressie op het sportveld

2. De publieke opinie over politiek en overheid

3. Arbeidsmigratie in goede banen

4. Veranderingen in het Nederlandse gezin verklaard

normering 

 

antw opgave 1

antw opgave 2

antw opgave 3

omzettingstabel


normering pilot

antw opgave 1

antw opgave 2

antw opgave 3

antw opgave 4

omzettingstabel

examen 2013 tijdvak II
hele examen 

 

1. Geweld tegen hulpverleners

2. Massamedia

3. Sleutelen aan de monarchie

4. Gedoogmacht

 


hele pilot examen

1. Opvoeden en media

2. Religie en integratie

3. Gezondheid en opleidingsniveau

4. Europeanisering en individualisering

5. Rotterdam: veilig of onveilig?

normering 

 

antw opgave 1

antw opgave 2

antw opgave 3

antw opgave 4

omzettingstabel


normering

antw opgave 1

antw opgave 2

antw opgave 3

antw opgave 4

antw opgave 5

omzettingstabel

examen 2013 tijdvak I
hele examen 

 

1. Persoonsgerichte aanpak van hooligans

2. Soap voor Nederland

3. Journalistiek in Afrika

4. Zwevende kiezers

5. Omroepfusies

 


hele pilot examen

1. Kansen op school en op de arbeidsmarkt

2. De invoering van minimumstraffen

3. The Urban Family

4. Hoe betrokken zijn Nederlanders?

5. Schoon genoeg!

6. Sociaal vertrouwen en sociale zekerheid in Europa

7. Kwajongens

normering 

 

antw opgave 1

antw opgave 2

antw opgave 3

antw opgave 4

antw opgave 5

omzettingstabel


normering pilot

antw opgave 1

antw opgave 2

antw opgave 3

antw opgave 4

antw opgave 5

antw opgave 6

antw opgave 7

omzettingstabel

examen 2012 tijdvak II
hele examen 

 

1. Invoering OV-chipkaart

2. Massamedia

3. Criminaliteit begrenzen

normering 

 

antw opgave 1

antw opgave 2

antw opgave 3

omzettingstabel

examen 2012 tijdvak I
hele examen 

 

1. Kunst in de knel?

2. ‘Infotainment: draaien de media door?’

3. Van kwaad tot erger?

normering 

 

antw opgave 1

antw opgave 2

antw opgave 3

omzettingstabel

examen 2011 tijdvak II
hele examen 

 

1. Vlees onder vuur

2. Tegen de trend in: toename overvalcriminaliteit

3. Beeldvorming

normering 

 

antw opgave 1

antw opgave 2

antw opgave 3

omzettingstabel

examen 2011 tijdvak I
hele examen 

 

1. Onderwijsvrijheid en onderwijskansen

2. Crisis in krantenland?

3. Nederland tegen terrorisme

normering 

 

antw opgave 1

antw opgave 2

antw opgave 3

omzettingstabel

examen 2010 tijdvak II
hele examen 

 

1. Massamedia: de invloed van gaming?

2. Massamedia: Vernieuwing van de publieke omroep?

3. Politieke besluitvorming: Geen bont meer in NL?

4. Slachtoffers van criminaliteit

normering 

 

antw opgave 1

antw opgave 2

antw opgave 3

antw opgave 4

omzettingstabel

examen 2010 tijdvak I
hele examen 

 

1. Massamedia: Hoe maken we jongeren meer mediawijs?

2. Jeugdcriminaliteit

3. Politieke besluitvorming: Einde aan het gedoogbeleid?

normering 

 

antw opgave 1

antw opgave 2

antw opgave 3

omzettingstabel

examen 2009 tijdvak I
hele examen 

 

1. Criminaliteit: rol van beveiligingsbedrijven

2. Criminaliteit: de opvoedpolitiek van het kabinet …

3. Politieke besluitvorming: Nederland en Europa ten …

4. De invloed van tv-reclame

5. Massamedia: rechtbankverslaggeving

normering 

 

antwoorden opgave 1

antwoorden opgave 2

antwoorden opgave 3

antwoorden opgave 4

antwoorden opgave 5

omzettingstabel

examen 2008 tijdvak I
hele examen 

 

1. Politieke besluitvorming: leeftijdsgrens alcohol …

2. Criminaliteit: de identificatieplicht, zinvol?

3. Spotprent overval

4. Massamedia: zelfcensuur door TMF en MTV?

5. Massamedia: lezen jongeren nog kranten?

normering 

 

antwoorden opgave 1

antwoorden opgave 2

antwoorden opgave 3

antwoorden opgave 4

antwoorden opgave 5

omzettingstabel

examen 2007 tijdvak I
hele examen 

 

1. Politieke besluitvorming: verkeersveiligheid

2. Jongeren en massamedia

3. Mens en werk: Alternatief Voor Vakbond (AVV) en ..

4. Sociale dienstplicht en maatschappelijke stage

normering 

 

antwoorden opgave 1

antwoorden opgave 2

antwoorden opgave 3

antwoorden opgave 4

omzettingstabel

examen 2006 tijdvak I
hele examen 

 

1. Vrouwenbladen

2. Publieke omroep onderzocht

3. Meer onrust over minder sociala zekerheid

normering 

 

antwoorden opgave 1

antwoorden opgave 2

antwoorden opgave 3

omzettingstabel

examen 2005 tijdvak I
hele examen 

 

1. Massamedia

2. Wet werk en bijstand

normering 

 

antwoorden opgave 1

antwoorden opgave 2

omzettingstabel

examen 2004 tijdvak II
hele examen 

 

1. Vervolging medewerkers Albert Hein

2. SHO breidt actie uit voor hongerend Afrika

3. Massamedia en de overheid

4. 2002: een bewogen jaar in de nl politiek

normering 

 

antwoorden opgave 1

antwoorden opgave 2

antwoorden opgave 3

antwoorden opgave 4

omzettingstabel

examen 2004 tijdvak I
hele examen 

 

1. Fortuyn, de politiek en de media

2. Criminaliteit en rechtsstaat

3. Criminaliteit en rechtsstaat: schoolregels

normering 

 

antwoorden opgave 1

antwoorden opgave 2

antwoorden opgave 3

omzettingstabel

examen 2003 tijdvak II
hele examen 

 

1. Drugsbeleid

2. Drugskoeriers

3. Media in ontwikkeling

4. Massamedia

5. Euthanasiekwestie

normering 

 

antwoorden opgave 1

antwoorden opgave 2

antwoorden opgave 3

antwoorden opgave 4

antwoorden opgave 5

omzettingstabel

examen 2003 tijdvak I
hele examen 

 

1. Straatoverlast en jeugdcriminaliteit

2. Massamedia: veiling van …

3. Politieke besluitvorming

4. Pluriformiteit van de pers

normering 

 

antwoorden opgave 1

antwoorden opgave 2

antwoorden opgave 3

antwoorden opgave 4

omzettingstabel

examen 2002 tijdvak II
hele examen 

 

1. De multiculturele samenleving

2. De verkiezingen van de Tweede Kamer

3. Criminaliteit en rechtsstaat

normering 

 

antwoorden opgave 1

antwoorden opgave 2

antwoorden opgave 3

omzettingstabel

examen 2002 tijdvak I
hele examen 

 

1. Meer boeven vangen met DNA

2. Vraagtekens bij staatsbestel

3. PvdA en D66. overstag voor harde asielbeleid

4. De multiculturele samenleving

normering 

 

antwoorden opgave 1

antwoorden opgave 2

antwoorden opgave 3

antwoorden opgave 4

omzettingstabel