vwo scheikunde
examen 2015 tijdvak II
hele examen

1    Dicoumarol

2    Leven buiten de Melkweg?

3    Inktvraat

4    De productie van lithium

5    Salatrim, een vetvervanger

 


hele pilot examen

1    Dicoumarol

2    Leven buiten de Melkweg?

3    Waterstof

4    De productie van lithium

5    Salatrim, een vetvervanger

normering

antw opgave 1

antw opgave 2

antw opgave 3

antw opgave 4

antw opgave 5

omzettingstabel


pilot normering

antw opg 1

antw opg 2

antw opg 3

antw opg 4

antw opg 5

pilot omzettingstabel

examen 2015 tijdvak I
hele examen

1    Stanyl®

2    Vlamvertragers in zeezoogdieren

3    Koolstofdioxide-afvang

4    Thermoplastisch zetmeel

5    Arseenbacterie

 


hele pilot examen

1    De grondstoffen van stanyl®

2    Vlamvertragers in zeezoogdieren

3    Reactiemechanisme zichtbaar gemaakt

4    Thermoplastisch zetmeel

5    Bacteriën vullen betonscheuren

 

normering

antw opgave 1

antw opgave 2

antw opgave 3

antw opgave 4

antw opgave 5

omzettingstabel


pilot normering

antw opg 1

antw opg 2

antw opg 3

antw opg 4

antw opg 5

pilot omzettingstabel

examen 2014 tijdvak II
hele examen

1    Friedrich Wöhler en ureum

2    Stabilisator voor PVC

3    In gevecht tegen bloedarmoede

4    Methylethanoaat

 


hele pilot examen

1    Stabilisator voor PVC

2    Elektrolyse met kobalt

3    In gevecht tegen bloedarmoede

4    Methylethanoaat

normering

oplossing opgave 1

oplossing opgave 2

oplossing opgave 3

oplossing opgave 4

omzettingstabel


pilot normering

antw opg 1

antw opg 2

antw opg 3

antw opg 4

pilot omzettingstabel

examen 2014 tijdvak I
hele examen

1    Grensvlakpolymerisatie

2    Chloordioxide

3    Vermiljoen

4    Afbraak van vetzuren

 


hele pilot examen

1    Grensvlakpolymerisatie

2    Water zuiveren met aerogel

3    Chloordioxide

4    Nanomotors

5    Afbraak van vetzuren

 

normering

oplossing opgave 1

oplossing opgave 2

oplossing opgave 3

oplossing opgave 4

omzettingstabel


pilot normering

antw opg 1

antw opg 2

antw opg 3

antw opg 4

antw opg 5

pilot omzettingstabel

examen 2013 tijdvak II
hele examen

1    Kwikvergiftiging in Japan

2    Restauratie van fresco’s

3    Mest verwerken

4    HIV-teststrips

 


hele pilot examen

1    Restauratie van fresco’s

2    Duurzaam cement

3    HIV-teststrips

4    Blauwe Luier Syndroom

normering

oplossing opgave 1

oplossing opgave 2

oplossing opgave 3

oplossing opgave 4

omzettingstabel


pilot normering

antw opg 1

antw opg 2

antw opg 3

antw opg 4

pilot omzettingstabel

examen 2013 tijdvak I
hele examen

1    Ammoniet

2    Asbjørn Følling en de ontdekking van PKU

3    Bepaling van de samenstelling van een ..

4    Fluoride in tandpasta

5    Polychloropreen

 


hele pilot examen

1    Ammoniet

2    Asbjørn Følling en de ontdekking van PKU

3    Styreen-butadieen-rubber

4    Fluoride in tandpasta

5    Vuilnisbelt of goudmijn?

 

normering

oplossing opgave 1

oplossing opgave 2

oplossing opgave 3

oplossing opgave 4

oplossing opgave 5

omzettingstabel


pilot normering

antw opg 1

antw opg 2

antw opg 3

antw opg 4

antw opg 5

pilot omzettingstabel

examen 2012 tijdvak II
hele examen

1    Selectieve opname koolstofdioxide

2    Modderstroom

3    Biodiesel uit frituurolie

4    Hechting caseïne aan chymosine

 


hele pilot examen

1    Selectieve opname koolstofdioxide

2    Modderstroom

3    Barnsteenzuur uit glucose

4    Bio-ethanol uit stro

normering

oplossing opgave 1

oplossing opgave 2

oplossing opgave 3

oplossing opgave 4

omzettingstabel


pilot normering

antw opg 1

antw opg 2

antw opg 3

antw opg 4

pilot omzettingstabel

examen 2012 tijdvak I
hele examen

1    Waterstof uit afvalwater

2    Klare wijn

3    Accoya®

4    Kunststoffen sorteren

 


hele pilot examen

1    Duurzame productie van waterstof uit afvalwater

2    Lithiumbatterijen

3    Accoya®

4    Biodiesel uit plantaardig afval

 

normering

oplossing opgave 1

oplossing opgave 2

oplossing opgave 3

oplossing opgave 4

omzettingstabel


pilot normering

antw opg 1

antw opg 2

antw opg 3

antw opg 4

pilot omzettingstabel

examen 2011 tijdvak II
hele examen

1    Haarverzorging

2    Styreen

3    Acid Mine Drainage

4    MTBE in grond- en oppervlaktewater

 


hele pilot examen

1    Haarverzorging

2    Papieren batterij

3    Acid Mine Drainage

4    Styreen

normering

oplossing opgave 1

oplossing opgave 2

oplossing opgave 3

oplossing opgave 4

omzettingstabel


pilot normering

antw opg 1

antw opg 2

antw opg 3

antw opg 4

omzettingstabel

examen 2011 tijdvak I
hele examen

1    Ureum

2    Wat is er mis aan spinazie met vis?

3    Sulfaat in afvalwater

4    Acrylamide

 


hele pilot examen

1    De productie van ureum

2    Gekooid transport van geneesmiddelen

3    Acrylamide

4    Sulfaat in afvalwater

 

normering

oplossing opg 1

oplossing opg 2

oplossing opg 3

oplossing opg 4

omzettingstabel


pilot normering

antw opg 1

antw opg 2

antw opg 3

antw opg 4

omzettingstabel

examen 2010 tijdvak II
hele examen

1    Alcoholintolerantie

2    Lactose-intolerantie

3    Nitrobenzeen

4    Oude films

 


hele pilot examen

1    Zelfherstellende verf

2    Lactose-intolerantie

3    Nitrobenzeen

4    Oude films

normering

oplossing opg 1

oplossing opg 2

oplossing opg 3

oplossing opg 4

omzettingstabel


pilot normering

antw opg 1

antw opg 2

antw opg 3

antw opg 4

omzettingstabel

examen 2010 tijdvak I
hele examen

1    Nikkel

2    Slechte smaak

3    Stinkdier

4    PKU

 


hele pilot examen

1    De bereiding van nikkel uit erts

2    Nikkel-metaalhydride batterijen

3    PKU

4    Slechte smaak van bier

5    Analyse van stinkdiervloeistof

6    Twee syntheses van ibuprofen

 

normering

oplossing opg 1

oplossing opg 2

oplossing opg 3

oplossing opg 4

omzettingstabel


pilot normering

antw opg 1

antw opg 2

antw opg 3

antw opg 4

antw opg 5

antw opg 6

omzettingstabel

scheikunde 1-2
examen 2009 tijdvak II
hele examen

1   Absint

2   Speeksel

3   Cacaoboter

4   Metathese

5   Zink   

normering

oplossing opg 1

oplossing opg 2

oplossing opg 3

oplossing opg 4

oplossing opg 5

omzettingstabel

examen 2009 tijdvak I
hele examen

1   Biobrandstofcel

2   Epoxypropaan

3   Nenatal®

4   Stikstofbepaling

normering

oplossing opg 1

oplossing opg 2

oplossing opg 3

oplossing opg 4

omzettingstabel

examen 2008 tijdvak II
hele examen

1   Brons   

2   Ammoniak

3   Waterstof op aanvraag

4   Weekmaker

normering

oplossing opg 1

oplossing opg 2

oplossing opg 3

oplossing opg 4

omzettingstabel

examen 2008 tijdvak I
hele examen

1   Broom

2   Bescherming

3   Anammox

4   Nafion®

normering

oplossing opg 1

oplossing opg 2

oplossing opg 3

oplossing opg 4

omzettingstabel

examen 2007 tijdvak II
hele examen

1   EcoEthanolTM

2   Water ontharden

3   Structuurbepaling

4   Zilver

normering

oplossing opg 1

oplossing opg 2

oplossing opg 3

oplossing opg 4

omzettingstabel

examen 2007 tijdvak I
hele examen

1   Epoxypropaan

vraag 2 t/m 5

normering

oplossing opg 1

oplossingen 2 t/m 5

omzettingstabel

examen 2006 tijdvak II
hele examen

losse vragen en uitwerkingen

Informatieboekje

normering

omzettingstabel

examen 2006 tijdvak I
hele examen

losse vragen en uitwerkingen

Informatieboekje

normering

omzettingstabel

examen 2005 tijdvak II
hele examen

losse vragen en uitwerkingen

normering

omzettingstabel

examen 2005 tijdvak I
hele examen

losse vragen en uitwerkingen

normering

omzettingstabel

examen 2004 tijdvak II
hele examen

losse vragen en uitwerkingen

normering

omzettingstabel

examen 2004 tijdvak I
hele examen

losse vragen en uitwerkingen

normering

omzettingstabel

examen 2003 tijdvak II
hele examen

losse vragen en uitwerkingen

normering

omzettingstabel

examen 2003 tijdvak I
hele examen

losse vragen en uitwerkingen

normering

omzettingstabel

examen 2002 tijdvak II
hele examen

losse vragen en uitwerkingen

normering

omzettingstabel

examen 2002 tijdvak I
hele examen normering

omzettingstabel