havovwo.nl - natuurkunde hyperlinks
eenheden
SI-eenheden

voorvoegsels

Machten van tien

fysische informatica
Het systeembord (download)

 

bewegingsleer
Samenstellen van vectoren 1

Kogelbaan

Verplaatsing, snelheid en versnelling

Verplaatsing, snelheid en versnelling 2

Hellend vlak

Reactietijd 1

Kettingbotsing

krachten
Tweede wet van Newton

Hellend vlak

Hefboom

Katrollen

Takel (katrollen)

Evenwicht van 3 krachten

Knikkertikker (behoud van impuls)

Eenparige cirkelbeweging

Middelpuntzoekende kracht

Opwaartse kracht

trillingen
Trillende veer

Harmonische beweging

Harmonische beweging 2

Gedwongen trilling 1

Gedwongen trilling 2

Slinger 1

Slinger 2

Slinger van Foucault in Groningen

Slinger van Foucault in Parijs

Resonantie (Tacoma bridge)

Resonantie (Chladni-figuren)

Resonantie (springend glas)

Resonantie (helikopter)

golven
Transversale golven

Transversale golven 2

Terugkaatsing transversale golf

Staande transversale golven

Longitudinale golven

transversale - longitudinale golven + combinaties

Superpositie van golven

Superpositie van golven 2

Interferentie in een golfbak

Breking volgens Huygens

Breking volgens Huygens 2

Dopplereffect 1

Dopplereffect 2

Dopplereffect 3

Dubbelspleet 1

Interferentie van licht door 2 spleten

Interferentie van licht door 2 spleten

optica
Camera obscura

Additieve kleurmenging

Schaduw en additieve kleurmenging

Schijngestalten van de maan

Breking 1

Breking 2

Breking 3: wat ziet een vis?

Regenboog

Vlakke spiegels

Twee spiegels onder een hoek

Spiegelspel

Positieve lens

Bolle lens

Negatieve lens

elektrische en magnetische velden
Wet van Ohm

Elektrische veldlijnen

Magnetisch veld van een staafmagneet

Magnetisch veld van een spoel

Magnetisch veld rond stroom

Magnetisch veld rond stroom 2

Het Meissner effect

Zwevende magneet

Lorentzkracht

Gelijkstroommotor

De werking van een dynamo

Transformator 1

Transformator 2

Rumkorf

Elektromagnetische golven

gassen
Gasmodel 1

Gasmodel 2

Brownbeweging

Bernoulli

atoom / kernfysica
Chernobyl in de juiste proporties (?)

Emissie- absorptiespectra

Wilsonvat

Verarmd uranium 1 (Engels)

Schieten met verarmd uranium

Little Boy

Fat Man

Paddestoel 1

Paddestoel 2

Gamma knife

het zonnestelsel
Zonnevlekken NU

Zonnevlekken

Omega-vormige zon / Groene flits

Poollicht

Reis door de zon

SOHO homepage

De planeten

Mercurius

Foto's van Mercurius

Venus

Foto's van Venus

Aarde

Foto's van de Aarde

Temperatuur van de Aarde NU

De Maan

Foto's van de Maan

Foto's van Pluto

Mars

Foto's van Mars

Jupiter

Foto's van Jupiter

Jupitermaan Io,

Jupitermaan Europa

Saturnus

Saturnusmaan Titan

Saturnusmaan Titan 2

Foto's van Saturnus

Uranus

Uranusmaan Miranda

Foto's van Uranus

Neptunus

Neptunusmaan Triton

Foto's van Neptunus

Pluto

de kosmos
Ontdek de kosmos

Melkwegstelsels