Wiskunde B

Hier vind je alle vwo wiskunde B-examens vanaf 2002, ook in losse vragen en antwoorden.

Speciaal voor docenten:


Op deze docenten USB-stick vindt u examens en herexamens wiskunde B , -B1 en -B12 inclusief alle pilotexamens vanaf 2000 (havo) en 2001 (vwo).
Alle examenvragen (meer dan 750) zijn in .doc(x)-format op de stick aanwezig.

examen 2019 tijdvak I
hele examen

formules

1 Lijnen door de oorsprong en een cirkel

2 Rechts van het snijpunt

3 Altijd raak

4 Slingshot

5 Een logaritmische functie en haar afgeleide

6 Gebroken goniometrische functie

7 Driehoek met bewegend hoekpunt

8 Afgeknotte paraboloïde

normering

 

antw. opgave 1

antw. opgave 2

antw. opgave 3

antw. opgave 4

antw. opgave 5

antw. opgave 6

antw. opgave 7

antw. opgave 8

omzettingstabel

examen 2018 tijdvak II
hele examen

formules

1 Loodrecht in de perforatie

2 IJsbol

3 Constante verhouding

4 Gekanteld vierkant

5 Anderhalf keer zo groot

6 Een baan

7 Buiten een vierkant

 


hele examen oud programma

formules

1 Twee functies

2 Temperatuur in de aardbodem

3 Koorde evenwijdig aan raaklijn

4 Wortelfunctie met cosinus

5 Twee lijnen die raken aan parabolen

6 Koordenvierhoek en gelijke hoeken

7 Fontein

8 Vierkant tussen buigpunten

normering

 

antw. opgave 1

antw. opgave 2

antw. opgave 3

antw. opgave 4

antw. opgave 5

antw. opgave 6

antw. opgave 7

omzettingstabel


normering oud programma

antw. opgave 1

antw. opgave 2

antw. opgave 3

antw. opgave 4

antw. opgave 5

antw. opgave 6

antw. opgave 7

antw. opgave 8

omzettingstabel

examen 2018 tijdvak I
hele examen

formules

1 Bewegend punt

2 Lijn door de toppen

3 Zwaartepunt en rakende cirkels

4 Maxima en minima

5 Sheffield Winter Garden

6 Natuurlijke logaritme van de wortel

7 Vierkant onder grafiek

8 Twee vierkanten op een kwartcirkel


hele examen oud programma

formules

1 Een familie van gebroken functies

2 Het klimmen van een vliegtuig

3 Stralen en koorden

4 Paraboloïde

5 Park-A-Kid

6 In drieën

7 Evenwijdig

normering

antw. opgave 1

antw. opgave 2

antw. opgave 3

antw. opgave 4

antw. opgave 5

antw. opgave 6

antw. opgave 7

antw. opgave 8

omzettingstabel


normering oud programma

antw. opgave 1

antw. opgave 2

antw. opgave 3

antw. opgave 4

antw. opgave 5

antw. opgave 6

antw. opgave 7

omzettingstabel

examen 2017 tijdvak II
hele examen

formules

1 Twee machten van 2

2 Een grafiek met een knik

3 Driehoek in cirkel

4 Straal van een waterstraal

5 Cirkels

6 De vergelijking van Arrhenius

7 Een foto van de Eusebiuskerk

8 Scheve parabolen


hele examen oud programma

formules

1 Twee machten van 2

2 De stelling van Ptolemaeus

3 Straal van een waterstraal

4 Sinus en het kwadraat van sinus

5 De vergelijking van Arrhenius

6 Op een cirkel

7 Middelloodlijn en koordenvierhoek

normering

antw. opgave 1

antw. opgave 2

antw. opgave 3

antw. opgave 4

antw. opgave 5

antw. opgave 6

antw. opgave 7

antw. opgave 8

omzettingstabel


normering oud programma

antw. opgave 1

antw. opgave 2

antw. opgave 3

antw. opgave 4

antw. opgave 5

antw. opgave 6

antw. opgave 7

omzettingstabel

examen 2017 tijdvak I

hele examen

formules

1 Rakende grafieken?

2 Bewegen over een lijn

3 Een derde cirkel

4 Een achtbaan

5 Een gebroken functie

6 Brandwerendheid van een deur

7 Perforatie


hele examen oud programma

formules

1 Rakende grafieken?

2 Elektrische spanning

3 Bissectrice en cirkel

4 Twee sinusoïden

5 Sinus en parabool

6 Brandwerendheid van een deur

7 Parallellogram met verlengde diagonaal

normering

antw. opgave 1

antw. opgave 2

antw. opgave 3

antw. opgave 4

antw. opgave 5

antw. opgave 6

antw. opgave 7

omzettingstabel


normering oud programma

antw. opgave 1

antw. opgave 2

antw. opgave 3

antw. opgave 4

antw. opgave 5

antw. opgave 6

antw. opgave 7

omzettingstabel

examen 2016 tijdvak II
hele examen

formules

1 De derde macht

2 Spots

3 Twee snijdende cirkels

4 Sinusoïde met perforaties

5 Getransformeerde grafiek

6 Droogligtijd

7 Punt bewegend over een lijn


hele examen oud programma

formules

1 Parabolen met gemeenschappelijke raaklijn

2 Spots

3 Buiten en binnen de cirkel

4 Getransformeerde grafiek

5 Droogligtijd

6 Driehoek, cirkel en koordenvierhoek

normering

antw. opgave 1

antw. opgave 2

antw. opgave 3

antw. opgave 4

antw. opgave 5

antw. opgave 6

antw. opgave 7

omzettingstabel


normering oud programma

antw. opgave 1

antw. opgave 2

antw. opgave 3

antw. opgave 4

antw. opgave 5

antw. opgave 6

omzettingstabel

examen 2016 tijdvak I
hele examen

formules

1 Kettinglijn

2 Automotor

3 Een driehoek draaiend over een cirkel

4 Snelheid op een baan

5 Metselboog

6 Vierkant bij een grafiek

7 Limietpunt

8 Vier vierkanten


hele examen oud programma

formules

1 Kettinglijn

2 Automotor

3 Omgeschreven cirkel

4 Raaklijnen aan twee parabolen

5 Vierkant bij een grafiek

6 Snelheid op een baan

7 Driehoek met dubbele hoek

8 De kromme van Agnesi

normering

antw. opgave 1

antw. opgave 2

antw. opgave 3

antw. opgave 4

antw. opgave 5

antw. opgave 6

antw. opgave 7

antw. opgave 8

omzettingstabel


normering oud programma

antw. opgave 1

antw. opgave 2

antw. opgave 3

antw. opgave 4

antw. opgave 5

antw. opgave 6

antw. opgave 7

antw. opgave 8

omzettingstabel

examen 2015 tijdvak II
hele examen

formules

1 Het achtste deel

2 Lemniscaat

3 Twee punten

4 Stuiterende bal

5 Over de muur

6 Door de asymptoot

7 Parabool en cirkel


hele examen oud programma

formules

1 Het achtste deel

2 Stuiterende bal

3 Snijdende raaklijnen

4 Onveranderlijke lengte

5 Over de muur

6 Parabool en cirkel

7 Koordenvierhoek maken

8 Lemniscaat

normering

antw. opgave 1

antw. opgave 2

antw. opgave 3

antw. opgave 4

antw. opgave 5

antw. opgave 6

antw. opgave 7

omzettingstabel


normering oud programma

antw. opgave 1

antw. opgave 2

antw. opgave 3

antw. opgave 4

antw. opgave 5

antw. opgave 6

antw. opgave 7

antw. opgave 8

omzettingstabel

examen 2015 tijdvak I
hele examen

formules

1 Wortelfuncties

2 Cirkels en lijnstuk

3 Asymptoten, perforatie en linkertop

4 Loodrecht

5 Hardheid

6 Symmetrisch gebied


hele examen oud programma

formules

1 Wortelfuncties

2 Cirkels en lijnstuk

3 Helderheid van sterren

4 Gelijke hoeken

5 Gelijke hellingen

6 Hardheid

7 Raken aan een cirkel

normering

antw. opgave 1

antw. opgave 2

antw. opgave 3

antw. opgave 4

antw. opgave 5

antw. opgave 6

omzettingstabel


normering oud programma

antw. opgave 1

antw. opgave 2

antw. opgave 3

antw. opgave 4

antw. opgave 5

antw. opgave 6

antw. opgave 7

omzettingstabel

examen 2014 tijdvak II
hele examen

formules

1 Hoek onder de top

2 Het uiteinde van een wip

3 Laagste punt

4 Gespiegelde punten

5 Ankerketting

6 Een gebroken functie en zijn inverse

7 Tussen twee bewegende punten

8 Ingesloten cirkel


hele examen oud programma

formules

1 Gelijke oppervlakte

2 Het uiteinde van een wip

3 Cirkel en lijnstuk

4 Gespiegelde punten

5 Ankerketting

6 Acht keer zo groot

7 Tussen twee bewegende punten

8 Diagonalen en gelijke hoeken

normering

antw. opgave 1

antw. opgave 2

antw. opgave 3

antw. opgave 4

antw. opgave 5

antw. opgave 6

antw. opgave 7

antw. opgave 8

omzettingstabel


normering oud programma

antw. opgave 1

antw. opgave 2

antw. opgave 3

antw. opgave 4

antw. opgave 5

antw. opgave 6

antw. opgave 7

antw. opgave 8

omzettingstabel

examen 2014 tijdvak I
hele examen

formules

1 Bal in de sloot

2 Cirkels in een driehoek

3 Gebroken goniometrische functie

4 Boven en onder de lijn door de buigpunten

5 Vierkant op een driehoek

6 Gespiegelde raaklijnen

7 Grafiek verdeelt rechthoek

8 De ideale stoothoek


hele examen oud programma

formules

1 Bal in de sloot

2 Boven en onder de lijn door de buigpunten

3 Grafiek verdeelt rechthoek

4 De ideale stoothoek

5 Even lang

6 Gemeenschappelijk met de x-as

7 Hoogwaterstanden

8 Koordenvierhoek

normering

antw. opgave 1

antw. opgave 2

antw. opgave 3

antw. opgave 4

antw. opgave 5

antw. opgave 6

antw. opgave 7

antw. opgave 8

omzettingstabel


normering oud programma

antw. opgave 1

antw. opgave 2

antw. opgave 3

antw. opgave 4

antw. opgave 5

antw. opgave 6

antw. opgave 7

antw. opgave 8

omzettingstabel

examen 2013 tijdvak II
hele examen

formules

1 Eerste- en derdegraadsfunctie

2 Verzadigingsgraad van hemoglobine

3 Vermenigvuldigen in horizontale en verticavle richting

4 Twee vierkanten tegen een driehoek

5 Een hartvormige kromme

6 De leeftijd van ons zonnestelsel

7 Raakcirkel en raaklijnen


hele examen oud programma

formules

1 Eerste- en derdegraadsfunctie

2 Verzadigingsgraad van hemoglobine

3 Vermenigvuldigen in horizontale en verticale richting

4 Gelijke hoeken

5 Een hartvormige kromme

6 De leeftijd van ons zonnestelsel

7 Koordenvierhoek

8 Lijnstuk en parabool

normering

antw. opgave 1

antw. opgave 2

antw. opgave 3

antw. opgave 4

antw. opgave 5

antw. opgave 6

antw. opgave 7

omzettingstabel


normering oud programma

oplossing opgave 1

oplossing opgave 2

oplossing opgave 3

oplossing opgave 4

oplossing opgave 5

oplossing opgave 6

oplossing opgave 7

oplossing opgave 8

omzettingstabel

examen 2013 tijdvak I
hele examen

formules

1 De vergelijking van Antoine

2 Vierkanten

3 Halverwege

4 Rakende cirkel

5 Een eivorm

6 Driehoek bij een vierdegraadsfunctie

7 Zwaartepunt


hele examen oud programma

formules

1 De vergelijking van Antoine

2 Vierkanten

3 Vanuit een stomphoekige driehoek

4 Een eivorm

5 Driehoek bij een vierdegraadsfunctie

6 Nulpunten, extremen en buigpunten

7 Brandpunt gezocht

normering

antw. opgave 1

antw. opgave 2

antw. opgave 3

antw. opgave 4

antw. opgave 5

antw. opgave 6

antw. opgave 7

omzettingstabel


normering oud programma

oplossing opgave 1

oplossing opgave 2

oplossing opgave 3

oplossing opgave 4

oplossing opgave 5

oplossing opgave 6

oplossing opgave 7

omzettingstabel

examen 2012 tijdvak II
hele examen

formules

1 Een regenton

2 Een ellipsvormige baan

3 Raaklijn door perforatie

4 Medicijn in actieve vorm

5 Drie halve cirkels

6 Onafhankelijk van p

7 Twee lijnen en een cirkel


hele examen oud programma

formules

1 Een regenton

2 Een ellipsvormige baan

3 Bissectrices en omgeschreven cirkel

4 Medicijn in actieve vorm

5 Onafhankelijk van p

6 Drie halve cirkels

7 Kleinste amplitude

8 Vier punten op een cirkel

normering

antw. opgave 1

antw. opgave 2

antw. opgave 3

antw. opgave 4

antw. opgave 5

antw. opgave 6

antw. opgave 7

omzettingstabel


normering oud programma

oplossing opgave 1

oplossing opgave 2

oplossing opgave 3

oplossing opgave 4

oplossing opgave 5

oplossing opgave 6

oplossing opgave 7

oplossing opgave 8

omzettingstabel

examen 2012 tijdvak I
hele examen

formules

1 Onafhankelijk van a

2 Het standaard proefglas

3 Lijn en cirkel

4 Tussen twee sinusgrafieken

5 Drie vierkanten in een rechthoek

6 Lus

7 Lijn door perforatie

8 Verschoven platen


hele examen oud programma

formules

1 Onafhankelijk van a

2 Het standaard proefglas

3 Vanuit een parallellogram

4 Tussen twee sinusgrafieken

5 Drie vierkanten in een rechthoek

6 Een W

7 Verschoven platen

8 Evenwijdige lijnen en een rechthoek

normering

antw. opgave 1

antw. opgave 2

antw. opgave 3

antw. opgave 4

antw. opgave 5

antw. opgave 6

antw. opgave 7

antw. opgave 8

omzettingstabel


normering oud programma

oplossing opgave 1

oplossing opgave 2

oplossing opgave 3

oplossing opgave 4

oplossing opgave 5

oplossing opgave 6

oplossing opgave 7

oplossing opgave 8

omzettingstabel

examen 2011 tijdvak II
hele examen oud programma

formules

1 Een symmetrische gebroken functie

2 Gelijke afstanden

3 Het ontwerp van een brug

4 Verticale en horizontale verbindingslijnstukken

5 Het midden van een koorde

6 Kostenfuncties

7 Twee snijdende cirkels

normering oud programma

oplossing opgave 1

oplossing opgave 2

oplossing opgave 3

oplossing opgave 4

oplossing opgave 5

oplossing opgave 6

oplossing opgave 7

omzettingstabel

examen 2011 tijdvak I
hele examen oud programma

formules

1 Tussen twee grafieken

2 Raakcirkels aan een lijn

3 Extrusie

4 De formule van Gompertz

5 Goniometrische functies

6 Cirkels bij een driehoek

7 Vierkant bij een derdegraadskromme

normering oud programma

oplossing opgave 1

oplossing opgave 2

oplossing opgave 3

oplossing opgave 4

oplossing opgave 5

oplossing opgave 6

oplossing opgave 7

omzettingstabel

examen 2010 tijdvak II
hele examen oud programma

formules

1 Snijden met een hoogtelijn

2 De leercurve

3 Een exponentiële functie

4 Wortelfuncties

5 Zoek de geodriehoek

6 Gebroken functie

7 Rechthoeken bij een kwartcirkel

normering oud programma

oplossing opgave 1

oplossing opgave 2

oplossing opgave 3

oplossing opgave 4

oplossing opgave 5

oplossing opgave 6

oplossing opgave 7

omzettingstabel

examen 2010 tijdvak I
hele examen oud programma

formules

1 Gelijke oppervlakten

2 Onderzetter

3 Aan een cirkel rakende rechthoeken

4 Condensatoren

5 Een rechthoek in stukken

6 Logaritmen en vierde macht

7 Een geodriehoek

normering oud programma

oplossing opgave 1

oplossing opgave 2

oplossing opgave 3

oplossing opgave 4

oplossing opgave 5

oplossing opgave 6

oplossing opgave 7

omzettingstabel

wiskunde B1

examen 2010 tijdvak I
hele examen

1 Wisselingen in rijtjes kop en munt

2 Een gebroken functie

3 Oppervlakte en inhoud bij f(x) = ex

4 Elo

5 Een parabool?

6 Jupiter en Aarde

normering

antw opgave 1

antw opgave 2

antw opgave 3

antw opgave 4

antw opgave 5

antw opgave 6

omzettingstabel

examen 2009 tijdvak II
hele examen

1 Een spiraal

2 Het gemiddelde van normale verdelingen

3 Een verdeeld vierkant

4 Onnodig ingewikkeld?

5 Een leugendetector

6 Bebuikte rechthoeken

normering

oplossing opgave 1

oplossing opgave 2

oplossing opgave 3

oplossing opgave 4

oplossing opgave 5

oplossing opgave 6

omzettingstabel

examen 2009 tijdvak I
hele examen

1 Over een parabool gespannen

2 Wachten op de bus

3 Een buiteling

4 Acceleratietijd

5 Dozen

6 Bridge

7 Een vuurpijl met tegenwind

normering

oplossing opgave 1

oplossing opgave 2

oplossing opgave 3

oplossing opgave 4

oplossing opgave 5

oplossing opgave 6

oplossing opgave 7

omzettingstabel

examen 2008 tijdvak II
hele examen

1 Een exponentiële functie

2 Looptijden

3 Een zwaartepunt

4 Rechthoek in ovaal

5 Een dobbelspel

6 Dozen met vaste inhoud

7 File

normering

oplossing opgave 1

oplossing opgave 2

oplossing opgave 3

oplossing opgave 4

oplossing opgave 5

oplossing opgave 6

oplossing opgave 7

omzettingstabel

examen 2008 tijdvak I
hele examen

1 Landing

2 Schijn bedriegt

3 Een achtkromme

4 Heupoperaties

5 Stangenvlinders

6 Vier vragen over f(x) = ln x

normering

oplossing opgave 1

oplossing opgave 2

oplossing opgave 3

oplossing opgave 4

oplossing opgave 5

oplossing opgave 6

omzettingstabel

examen 2007 tijdvak II
hele examen

1 Bier tappen

2 Een medicijn toedienen

3 Controle op spieken bij multiple choice

4 Bewegende schaduw

5 Een familie van functies

6 De formule van Heron

normering

oplossing opgave 1

oplossing opgave 2

oplossing opgave 3

oplossing opgave 4

oplossing opgave 5

oplossing opgave 6

omzettingstabel

examen 2007 tijdvak I
hele examen

1 Podiumverlichting

2 Een familie parabolen

3 Twee koplampen

4 Brievenweger

5 Krasbal

6 De functie f(x) = ex

normering

oplossing opgave 1

oplossing opgave 2

oplossing opgave 3

oplossing opgave 4

oplossing opgave 5

oplossing opgave 6

omzettingstabel

examen 2006 tijdvak II
hele examen

1 Drinkbak

2 Parkeertarief

3 Snijden en schuiven

4 alfa-baan

5 Levensduur van chips

6 Oppervlakte van een trapezium

normering

oplossing opgave 1

oplossing opgave 2

oplossing opgave 3

oplossing opgave 4

oplossing opgave 5

oplossing opgave 6

omzettingstabel

examen 2006 tijdvak I
hele examen

1 Sauna

2 Bosbouwprojecten

3 Bedekken

4 In een vierkant

5 Knock-out-systeem

6 Oppervlakte van een trapezium

normering

oplossing opgave 1

oplossing opgave 2

oplossing opgave 3

oplossing opgave 4

oplossing opgave 5

oplossing opgave 6

omzettingstabel

examen 2005 tijdvak II
hele examen

1 Twee benaderingen van sin x

2 Eén, twee of drie keer testen

3 Reistijd

4 Maximumsnelheid

5 Exponentiële functie

6 Achtervolging

normering

oplossing opgave 1

oplossing opgave 2

oplossing opgave 3

oplossing opgave 4

oplossing opgave 5

oplossing opgave 6

omzettingstabel

examen 2005 tijdvak I
hele examen

1 Inademen

2 Lichaamsgewicht

3 Rechthoek om driehoek

4 De badkuipkromme

5 Richtingen

6 Onafhankelijk van n

normering

oplossing opgave 1

oplossing opgave 2

oplossing opgave 3

oplossing opgave 4

oplossing opgave 5

oplossing opgave 6

omzettingstabel

examen 2004 tijdvak II
hele examen

1 Brandstofverbruik

2 Spreekuur

3 Voedselbehoefte

4 De wijzers van een uurwerk

5 Twee halve parabolen

normering

oplossing opgave 1

oplossing opgave 2

oplossing opgave 3

oplossing opgave 4

oplossing opgave 5

omzettingstabel

examen 2004 tijdvak I
hele examen

1 Machten van een 3e-graadsfunctie

2 Grondprijs

3 Krasloten

4 Een verzameling functies

5 Munten

6 Het menselijk oog

normering

oplossing opgave 1

oplossing opgave 2

oplossing opgave 3

oplossing opgave 4

oplossing opgave 5

oplossing opgave 6

omzettingstabel

examen 2003 tijdvak II
hele examen

1 Loterij

2 Gebroken functie

3 Vervoer

4 Migratie

5 Lissajous-kromme

6 Oppervlaktes

normering

oplossing opgave 1

oplossing opgave 2

oplossing opgave 3

oplossing opgave 4

oplossing opgave 5

oplossing opgave 6

omzettingstabel

examen 2003 tijdvak I
hele examen

1 Lengte

2 Zomertarwe

3 Twee scharnierende vierkanten

4 Inhoud viervlak

5 Osteoporose

6 Kogelbanen

normering

oplossing opgave 1

oplossing opgave 2

oplossing opgave 3

oplossing opgave 4

oplossing opgave 5

oplossing opgave 6

omzettingstabel

examen 2002 tijdvak II
hele examen

1 Cesuur bij examens

2 Oppervlakte

3 Kortste weg

4 Schone-grond-verklaring

5 Een Lissajous-figuur

6 Een verzameling toppen

normering

oplossing opgave 1

oplossing opgave 2

oplossing opgave 3

oplossing opgave 4

oplossing opgave 5

oplossing opgave 6

omzettingstabel

examen 2002 tijdvak I
hele examen

1 Verschuivend zwaartepunt

2 Pestgedrag

3 Een beweging door (0,0)

4 Hoog water in Groningen

5 Bal te water

6 Een kromme van middens

normering

oplossing opgave 1

oplossing opgave 2

oplossing opgave 3

oplossing opgave 4

oplossing opgave 5

oplossing opgave 6

omzettingstabel

wiskunde B1-2

examen 2010 tijdvak I
hele examen

1 Oppervlakte en inhoud bij f(x) = ex

2 Met een gemeenschappelijk brandpunt

3 Een parabool?

4 Wisselingen in rijtjes kop en munt

5 Jupiter en Aarde

6 Met constante hoek

7 Rij en oppervlakte

normering

antw opgave 1

antw opgave 2

antw opgave 3

antw opgave 4

antw opgave 5

antw opgave 6

antw opgave 7

omzettingstabel

examen 2009 tijdvak II
hele examen

1 Een rij

2 Onnodig ingewikkeld?

3 Gelijkzijdige driehoeken

4 Evenwijdige lijnen

5 Een leugendetector

6 Ellips in een cirkel

7 Bebuikte rechthoeken

normering

oplossing opgave 1

oplossing opgave 2

oplossing opgave 3

oplossing opgave 4

oplossing opgave 5

oplossing opgave 6

oplossing opgave 7

omzettingstabel

examen 2009 tijdvak I
hele examen

1 Een benadering van een nulpunt

2 Wachten op de bus

3 Een buiteling

4 Twee parabolen met een gemeenschappelijke ..

5 Een gemeenschappelijke raaklijn

6 Een koordenvierhoek?

7 Een vuurpijl met tegenwind

normering

oplossing opgave 1

oplossing opgave 2

oplossing opgave 3

oplossing opgave 4

oplossing opgave 5

oplossing opgave 6

oplossing opgave 7

omzettingstabel

examen 2008 tijdvak II
hele examen

1 Een zwaartepunt

2 Onder een grafiek

3 Een dobbelspel

4 Driehoek en cirkel

5 Dozen met vaste inhoud

6 Zee verdelen

7 Exponentiële rijen

8 Rechthoek in ovaal

normering

oplossing opgave 1

oplossing opgave 2

oplossing opgave 3

oplossing opgave 4

oplossing opgave 5

oplossing opgave 6

oplossing opgave 7

oplossing opgave 8

omzettingstabel

examen 2008 tijdvak I
hele examen

1 Landing

2 Een parabool vouwen

3 Heupoperaties

4 Een achtkromme

5 Vier vragen over f(x) = ln x

6 De quotiëntrij van de rij van Fibonacci

7 Twee gelijkzijdige driehoeken

normering

oplossing opgave 1

oplossing opgave 2

oplossing opgave 3

oplossing opgave 4

oplossing opgave 5

oplossing opgave 6

oplossing opgave 7

omzettingstabel

examen 2007 tijdvak II
hele examen

1 Bier tappen

2 De formule van Heron

3 Bewegende schaduw

4 Cirkel en lijn

5 Twee exponentiële functies

6 Met verschillende startwaarden

7 Koordenvierhoeken

normering

oplossing opgave 1

oplossing opgave 2

oplossing opgave 3

oplossing opgave 4

oplossing opgave 5

oplossing opgave 6

oplossing opgave 7

omzettingstabel

examen 2007 tijdvak I
hele examen

1 Podiumverlichting

2 Krasbal

3 Cirkelinham

4 De functie f(x) = ex

5 Driehoeken plakken

6 Brievenweger

7 Spiegeltjes op een cirkel

normering

oplossing opgave 1

oplossing opgave 2

oplossing opgave 3

oplossing opgave 4

oplossing opgave 5

oplossing opgave 6

oplossing opgave 7

omzettingstabel

examen 2006 tijdvak II
hele examen

1 Drinkbak

2 Met verschillende startwaarden

3 Levensduur van chips

4 Met vast brandpunt en vaste raaklijn

5 Alfa-baan

6 Op één lijn

7 Punten buiten een cirkel

normering

oplossing opgave 1

oplossing opgave 2

oplossing opgave 3

oplossing opgave 4

oplossing opgave 5

oplossing opgave 6

oplossing opgave 7

omzettingstabel

examen 2006 tijdvak I
hele examen

1 Sauna

2 Een tak van een hyperbool

3 Knock-out-systeem

4 Isolijnen, dichtbij en veraf

5 Oppervlakte van een trapezium

6 Een halve cirkel

normering

oplossing opgave 1

oplossing opgave 2

oplossing opgave 3

oplossing opgave 4

oplossing opgave 5

oplossing opgave 6

omzettingstabel

examen 2005 tijdvak II
hele examen

1 Reistijd

2 Maximumsnelheid

3 Achtervolging

4 Snijpunten met een ellips

5 Exponentiële functie

6 Vijf punten op een cirkel

7 Periodieke rijen

normering

oplossing opgave 1

oplossing opgave 2

oplossing opgave 3

oplossing opgave 4

oplossing opgave 5

oplossing opgave 6

oplossing opgave 7

omzettingstabel

examen 2005 tijdvak I
hele examen

1 Inademen

2 Betwist gebied

3 Rechthoek om driehoek

4 Richtingen

5 De badkuipkromme

6 Middens van bogen

normering

oplossing opgave 1

oplossing opgave 2

oplossing opgave 3

oplossing opgave 4

oplossing opgave 5

oplossing opgave 6

omzettingstabel

examen 2004 tijdvak II
hele examen

1 Voedselbehoefte

2 Spreekuur

3 Een holle spiegel

4 De wijzers van een uurwerk

5 Twee halve parabolen

6 Het bissectricepunt

7 Een rij punten

normering

oplossing opgave 1

oplossing opgave 2

oplossing opgave 3

oplossing opgave 4

oplossing opgave 5

oplossing opgave 6

oplossing opgave 7

omzettingstabel

examen 2004 tijdvak I
hele examen

1 Machten van een 3e-graadsfunctie

2 Krasloten

3 Een verzameling functies

4 Cirkel met lijnen

5 Grondprijs

6 Ingesloten

7 Ellipsen in een vierkant

normering

oplossing opgave 1

oplossing opgave 2

oplossing opgave 3

oplossing opgave 4

oplossing opgave 5

oplossing opgave 6

oplossing opgave 7

omzettingstabel

examen 2003 tijdvak II
hele examen

1 Loterij

2 Conflictlijnen

3 Wortels optellen

4 Oppervlaktes en rijen

5 Lissajous-kromme

6 Lijn door het snijpunt van 2 cirkels

normering

oplossing opgave 1

oplossing opgave 2

oplossing opgave 3

oplossing opgave 4

oplossing opgave 5

oplossing opgave 6

omzettingstabel

examen 2003 tijdvak I
hele examen

1 Periodiek

2 Zomertarwe

3 Conflict tussen 2 punten en een lijn

4 Osteoporose

5 Twee scharnierende vierkanten

6-7 Ellipsen / constante booglengte

normering

oplossing opgave 1

oplossing opgave 2

oplossing opgave 3

oplossing opgave 4

oplossing opgave 5

oplossing opgave 6-7

omzettingstabel

examen 2002 tijdvak II
hele examen

1 Oppervlakte

2 Verdeling

3 Lissajous-figuur

4 Schone-grond-verklaring

5 Aangeschreven cirkels

6 Functies met een rij

normering

oplossing opgave 1

oplossing opgave 2

oplossing opgave 3

oplossing opgave 4

oplossing opgave 5

oplossing opgave 6

omzettingstabel

examen 2002 tijdvak I
hele examen

1 Uit de kunst

2 Pestgedrag

3 Brandpunt en richtlijn zoeken

4 Een beweging door (0,0)

5 Wel of niet convergent

6 Bal te water

7 Op één lijn

normering

oplossing opgave 1

oplossing opgave 2

oplossing opgave 3

oplossing opgave 4

oplossing opgave 5

oplossing opgave 6

oplossing opgave 7

omzettingstabel