Nederlands

Hier vind je alle vwo-examens Nederlands, ook in losse teksten/vragen en antwoorden, vanaf 2002.

Speciaal voor docenten:

Op deze USB-stick vindt u examens en herexamens vwo, havo en vmbo GT vanaf 2000.
Alle teksten, vragen en antwoorden vanaf 2001 zijn ook in .doc(x) -format beschikbaar, en wel in lettertype Arial 12 punts, regelafstand 1,2.

examen 2019 tijdvak I
hele examen 

1   Het opdringerige heden

2   De Kunst en de Regels

3   Wat is daar nou erg aan?

normering 

antwoorden tekst 1

antwoorden tekst 2

antwoorden tekst 3

omzettingstabel

examen 2018 tijdvak II
hele examen 

1   Leren is niet ‘dat zoeken we op’

2   Beetje contrarevolutie kan geen kwaad

overkoepelende vragen tekst 1 en 2

3   Meertalig opvoeden, nog steeds een goed idee?

4   Nee, dames, dít onderzoek vereist talent!

normering 

antwoorden tekst 1

antwoorden tekst 2

antwoorden tekst 1 + 2

antwoorden tekst 3

antwoorden tekst 4

omzettingstabel

examen 2018 tijdvak I
hele examen 

1 Meer filosofie!

2 Minder economie, meer filosofie

3 Filosoof, ga naar Delft!

overkoepelende vragen tekst 1, 2 en 3

4 Wat is slim?

normering 

antwoorden tekst 1

antwoorden tekst 2

antwoorden tekst 3

antwoorden tekst 1 + 2 + 3

antwoorden tekst 4

omzettingstabel

examen 2017 tijdvak II
hele examen 

1 Eco-extremisten

2 Het beeldscherm: mijn grote liefde en mijn tiran

3 Megalomane types

normering 

antwoorden tekst 1

antwoorden tekst 2

antwoorden tekst 3

omzettingstabel

examen 2017 tijdvak I
hele examen 

1 Mannen? Nee vrouwen zijn bevoorrecht

2 Vrouwen bevoorrecht? Nee, ze zijn juist bezig met een inhaalslag

overkoepelende vragen over tekst 1 + 2

3 Gezag ontstaat niet door strenger te straffen

4 De keerzijde van de ‘harde aanpak’

overkoepelende vragen over tekst 3 + 4

normering 

antwoorden tekst 1

antwoorden tekst 2

antwoorden tekst 1 + 2

antwoorden tekst 3

antwoorden tekst 4

antwoorden tekst 3 + 4

omzettingstabel

examen 2016 tijdvak II
hele examen 

1 Het nieuws als show

2 Het balboekje van de verslaggever

overkoepelende vragen over tekst 1 + 2

3 Knoppenkunde is geen computeronderwijs

4 Buit de stagiaire niet uit maar betaal haar

normering 

antwoorden tekst 1

antwoorden tekst 2

antwoorden 1 + 2

antwoorden tekst 3

antwoorden tekst 4

omzettingstabel

examen 2016 tijdvak I
hele examen 

1 De prijs van werk

2 Te groot voor kennis

3 Sylvie en Rafaël tonen de morele crisis aan

4 Mens, leer te sterven!

5 Oorlog en criminaliteit

normering 

antwoorden tekst 1

antwoorden tekst 2

antwoorden tekst 3

antwoorden tekst 4

antwoorden tekst 5

omzettingstabel

examen 2015 tijdvak II
hele examen 

1 In je hoofd

2 Het recht om de gordijnen te mogen sluiten

3 Ik heb niets te verbergen

4 Leden van een kleine wereld

normering 

antwoorden tekst 1

antwoorden tekst 2

antwoorden tekst 3

antwoorden tekst 4

omzettingstabel

examen 2015 tijdvak I
hele examen

1 Het juk van de vrijheid

2 Digitaal panopticum

3 “Ik voel me veiliger dan op de snelweg in Nederland”

4 Omstreden wetenschap

normering 

antwoorden tekst 1

antwoorden tekst 2

antwoorden tekst 3

antwoorden tekst 4

omzettingstabel

examen 2014 tijdvak II
hele examen 

1 Historici, durf lessen te trekken!

2 Wat weerloos is, is niet per se van waarde

normering 

antwoorden tekst 1

antwoorden tekst 2

omzettingstabel

examen 2014 tijdvak I
hele examen 

1 Eenzame grazers

2 De ‘geyle hoer’ van de geldzucht

normering 

antwoorden tekst 1

antwoorden tekst 2

omzettingstabel

examen 2013 tijdvak II
hele examen 

1 Het ‘product’ krant

2 De ontdekking van ons gebrek aan kennis

normering 

antwoorden tekst 1

antwoorden tekst 2

omzettingstabel

examen 2013 tijdvak I
hele examen 

1 Ik was, dus ik ben

2 We moeten het zelf doen

normering 

antwoorden tekst 1

antwoorden tekst 2

omzettingstabel

examen 2012 tijdvak II
hele examen 

1 Kwajongens zijn al eeuwen de grootste ..

2 Het Europees Hof voor de Rechten van ..

normering 

antwoorden tekst 1

antwoorden tekst 2

omzettingstabel

examen 2012 tijdvak I
hele examen 

1 Zappen naar een volgend opwindingsmoment

2 Ornament en smaakdictaat

normering 

antwoorden tekst 1

antwoorden tekst 2

omzettingstabel

examen 2011 tijdvak II
hele examen 

1 Red de ambtenaar!

2 Pretpark Nederland

normering 

antwoorden tekst 1

antwoorden tekst 2

omzettingstabel

examen 2011 tijdvak I
hele examen 

1 Pleidooi voor onzekerheid

2 Geen nationale identiteit zonder historisch besef

normering 

antwoorden tekst 1

antwoorden tekst 2

omzettingstabel

examen 2010 tijdvak II
hele examen 

1 Dieren zijn geen burgers – hooguit hamburgers

2 Gebrek aan diepgang leidt tot desinteresse

normering 

antwoorden tekst 1

antwoorden tekst 2

omzettingstabel

examen 2010 tijdvak I
1 Maatwerk contra kuddegeest 

2 De liefde tot zijn land is ieder aangeboren …

antwoorden tekst 1 

antwoorden tekst 2

omzettingstabel

examen 2009 tijdvak II
1 De vloek van het feminisme 

2 De overbodigheid van artikel 6

antwoorden tekst 1 

antwoorden tekst 2

omzettingstabel

examen 2009 tijdvak I
1 Grenzeloze literatuur 

2 Regeerders in een rijtjeshuis

antwoorden tekst 1 

antwoorden tekst 2

omzettingstabel

examen 2008 tijdvak II
1 Wie de beschaving terug wil, moet weer leren .. 

2 Over oorlog en vrede wordt niet rationeel ..

antwoorden tekst 1 

antwoorden tekst 2

omzettingstabel

examen 2008 tijdvak I
1 Overheid en kunst 

2 Geschonden beroepseer

antwoorden tekst 1 

antwoorden tekst 2

omzettingstabel

examen 2007 tijdvak II
1 De macht aan de burger 

2 Overvloed en onbehagen

antwoorden tekst 1 

antwoorden tekst 2

omzettingstabel

examen 2007 tijdvak I
1 Het poreuze zelf 

2 Wie spreek je aan, als niemand de macht heeft?

antwoorden tekst 1 

antwoorden tekst 2

omzettingstabel

examen 2006 tijdvak II
1 Genoeg meningen 

2 De kort-gebroekte denker

antwoorden tekst 1 

antwoorden tekst 2

omzettingstabel

examen 2006 tijdvak I
1 De illusies van de kenniseconomie 

2 De appel en de mand

antwoorden tekst 1 

antwoorden tekst 2

omzettingstabel

examen 2005 tijdvak II
1 Intellectuele pleinvrees 

2 De veranderlijkheid van de historische waarheid

antwoorden tekst 1 

antwoorden tekst 2

omzettingstabel

examen 2005 tijdvak I
1 De sublieme sigaret 

2 Tegen de tirannie van het persoonlijke

antwoorden tekst 1 

antwoorden tekst 2

omzettingstabel

examen 2004 tijdvak II
1 Als alles hetzelfde is, doet niets er meer toe 

2 Recht en geweld

antwoorden tekst 1 

antwoorden tekst 2

omzettingstabel

examen 2004 tijdvak I
1 Nederland bestaat niet meer 

2 De uitverkoop van ’68

antwoorden tekst 1 

antwoorden tekst 2

omzettingstabel

examen 2003 tijdvak II
1 Er breken nieuwe ideologische tijden aan 

2 De olympische spelen van het lijden

antwoorden tekst 1 

antwoorden tekst 2

omzettingstabel

examen 2003 tijdvak I
1 De tijdgeest en de doodstraf 

2 Democratie gaat zonder debat failliet

antwoorden tekst 1 

antwoorden tekst 2

omzettingstabel

examen 2002 tijdvak II
1 Uit schaamte 

2 De macht van de journalist

antwoorden tekst 1 

antwoorden tekst 2

omzettingstabel

examen 2002 tijdvak I
1 De routine van de vernieuwing 

2 Van de straat

antwoorden tekst 1 

antwoorden tekst 2

omzettingstabel