Nederlands

Hier vind je alle vwo-examens Nederlands, ook in losse teksten/vragen en antwoorden, vanaf 2002.

Speciaal voor docenten:

Op deze USB-stick vindt u examens en herexamens vwo, havo en vmbo GT vanaf 2000.
Alle teksten, vragen en antwoorden vanaf 2001 zijn ook in .doc(x) -format beschikbaar, en wel in lettertype Arial 12 punts, regelafstand 1,2.

examen 2018 tijdvak II
hele examen

1   Leren is niet ‘dat zoeken we op’

2   Beetje contrarevolutie kan geen kwaad

    overkoepelende vragen tekst 1 en 2

3   Meertalig opvoeden, nog steeds een goed idee?

4   Nee, dames, dít onderzoek vereist talent!

normering

antwoorden tekst 1

antwoorden tekst 2

antwoorden tekst 1 + 2

antwoorden tekst 3

antwoorden tekst 4

omzettingstabel

examen 2018 tijdvak I
hele examen

1   Meer filosofie!

2   Minder economie, meer filosofie

3   Filosoof, ga naar Delft!

     overkoepelende vragen tekst 1, 2 en 3

4   Wat is slim?

normering

antwoorden tekst 1

antwoorden tekst 2

antwoorden tekst 3

antwoorden tekst 1 + 2 + 3

antwoorden tekst 4

omzettingstabel

examen 2017 tijdvak II
hele examen

1   Eco-extremisten

2   Het beeldscherm: mijn grote liefde en mijn tiran

3   Megalomane types

normering

antwoorden tekst 1

antwoorden tekst 2

antwoorden tekst 3

omzettingstabel

examen 2017 tijdvak I
hele examen

1   Mannen? Nee vrouwen zijn bevoorrecht

2   Vrouwen bevoorrecht? Nee, ze zijn juist bezig met een inhaalslag

     overkoepelende vragen over tekst 1 + 2

3   Gezag ontstaat niet door strenger te straffen

4   De keerzijde van de ‘harde aanpak’

     overkoepelende vragen over tekst 3 + 4

normering

antwoorden tekst 1

antwoorden tekst 2

antwoorden tekst 1 + 2

antwoorden tekst 3

antwoorden tekst 4

antwoorden tekst 3 + 4

omzettingstabel

examen 2016 tijdvak II
hele examen

1   Het nieuws als show

2   Het balboekje van de verslaggever

     overkoepelende vragen over tekst 1 + 2

3   Knoppenkunde is geen computeronderwijs

4   Buit de stagiaire niet uit maar betaal haar

normering

antwoorden tekst 1

antwoorden tekst 2

antwoorden 1 + 2

antwoorden tekst 3

antwoorden tekst 4

omzettingstabel

examen 2016 tijdvak I
hele examen

1   De prijs van werk

2   Te groot voor kennis

3   Sylvie en Rafaël tonen de morele crisis aan

4   Mens, leer te sterven!

5   Oorlog en criminaliteit

normering

antwoorden tekst 1

antwoorden tekst 2

antwoorden tekst 3

antwoorden tekst 4

antwoorden tekst 5

omzettingstabel

examen 2015 tijdvak II
hele examen

1   In je hoofd

2   Het recht om de gordijnen te mogen sluiten

3   Ik heb niets te verbergen

4   Leden van een kleine wereld

normering

antwoorden tekst 1

antwoorden tekst 2

antwoorden tekst 3

antwoorden tekst 4

omzettingstabel

examen 2015 tijdvak I
hele examen

1   Het juk van de vrijheid

2   Digitaal panopticum

3   “Ik voel me veiliger dan op de snelweg in Nederland”

4   Omstreden wetenschap

normering

antwoorden tekst 1

antwoorden tekst 2

antwoorden tekst 3

antwoorden tekst 4

omzettingstabel

examen 2014 tijdvak II
hele examen

1   Historici, durf lessen te trekken!

2   Wat weerloos is, is niet per se van waarde

normering

antwoorden tekst 1

antwoorden tekst 2

omzettingstabel

examen 2014 tijdvak I
hele examen

1   Eenzame grazers

2   De ‘geyle hoer’ van de geldzucht

normering

antwoorden tekst 1

antwoorden tekst 2

omzettingstabel

examen 2013 tijdvak II
hele examen

1   Het ‘product’ krant

2   De ontdekking van ons gebrek aan kennis

normering

antwoorden tekst 1

antwoorden tekst 2

omzettingstabel

examen 2013 tijdvak I
hele examen

1   Ik was, dus ik ben

2   We moeten het zelf doen

normering

antwoorden tekst 1

antwoorden tekst 2

omzettingstabel

examen 2012 tijdvak II
hele examen

1   Kwajongens zijn al eeuwen de grootste ..

2   Het Europees Hof voor de Rechten van ..

normering

antwoorden tekst 1

antwoorden tekst 2

omzettingstabel

examen 2012 tijdvak I
hele examen

1   Zappen naar een volgend opwindingsmoment

2   Ornament en smaakdictaat

normering

antwoorden tekst 1

antwoorden tekst 2

omzettingstabel

examen 2011 tijdvak II
hele examen

1   Red de ambtenaar!

2   Pretpark Nederland

normering

antwoorden tekst 1

antwoorden tekst 2

omzettingstabel

examen 2011 tijdvak I
hele examen

1   Pleidooi voor onzekerheid

2   Geen nationale identiteit zonder historisch besef

normering

antwoorden tekst 1

antwoorden tekst 2

omzettingstabel

examen 2010 tijdvak II
hele examen

1   Dieren zijn geen burgers – hooguit hamburgers

2   Gebrek aan diepgang leidt tot desinteresse

normering

antwoorden tekst 1

antwoorden tekst 2

omzettingstabel

examen 2010 tijdvak I
1   Maatwerk contra kuddegeest

2   De liefde tot zijn land is ieder aangeboren …

antwoorden tekst 1

antwoorden tekst 2

omzettingstabel

examen 2009 tijdvak II
1   De vloek van het feminisme

2   De overbodigheid van artikel 6

antwoorden tekst 1

antwoorden tekst 2

omzettingstabel

examen 2009 tijdvak I
1   Grenzeloze literatuur

2   Regeerders in een rijtjeshuis

antwoorden tekst 1

antwoorden tekst 2

omzettingstabel

examen 2008 tijdvak II
1   Wie de beschaving terug wil, moet weer leren ..

2   Over oorlog en vrede wordt niet rationeel ..

antwoorden tekst 1

antwoorden tekst 2

omzettingstabel

examen 2008 tijdvak I
1   Overheid en kunst

2   Geschonden beroepseer

antwoorden tekst 1

antwoorden tekst 2

omzettingstabel

examen 2007 tijdvak II
1   De macht aan de burger

2   Overvloed en onbehagen

antwoorden tekst 1

antwoorden tekst 2

omzettingstabel

examen 2007 tijdvak I
1   Het poreuze zelf

2   Wie spreek je aan, als niemand de macht heeft?

antwoorden tekst 1

antwoorden tekst 2

omzettingstabel

examen 2006 tijdvak II
1   Genoeg meningen

2   De kort-gebroekte denker

antwoorden tekst 1

antwoorden tekst 2

omzettingstabel

examen 2006 tijdvak I
1   De illusies van de kenniseconomie

2   De appel en de mand

antwoorden tekst 1

antwoorden tekst 2

omzettingstabel

examen 2005 tijdvak II
1   Intellectuele pleinvrees

2   De veranderlijkheid van de historische waarheid

antwoorden tekst 1

antwoorden tekst 2

omzettingstabel

examen 2005 tijdvak I
1   De sublieme sigaret

2   Tegen de tirannie van het persoonlijke

antwoorden tekst 1

antwoorden tekst 2

omzettingstabel

examen 2004 tijdvak II
1     Als alles hetzelfde is, doet niets er meer toe

2     Recht en geweld

antwoorden tekst 1

antwoorden tekst 2

omzettingstabel

examen 2004 tijdvak I
1     Nederland bestaat niet meer

2     De uitverkoop van ’68

antwoorden tekst 1

antwoorden tekst 2

omzettingstabel

examen 2003 tijdvak II
1     Er breken nieuwe ideologische tijden aan

2     De olympische spelen van het lijden

antwoorden tekst 1

antwoorden tekst 2

omzettingstabel

examen 2003 tijdvak I
1     De tijdgeest en de doodstraf

2     Democratie gaat zonder debat failliet

antwoorden tekst 1

antwoorden tekst 2

omzettingstabel

examen 2002 tijdvak II
1     Uit schaamte

2     De macht van de journalist

antwoorden tekst 1

antwoorden tekst 2

omzettingstabel

examen 2002 tijdvak I
1     De routine van de vernieuwing

2     Van de straat

antwoorden tekst 1

antwoorden tekst 2

omzettingstabel