maatschappijwetenschappen

Hier vind je alle havo examens maatschappijwetenschappen, ook in losse vragen en antwoorden, vanaf 2002.

Speciaal voor docenten:

Op deze USB-stick vindt u examens en herexamens vanaf 1999, zowel in pdf- als in word-format, (12 punts Arial, 1,2 regelafstand).

examen 2019 tijdvak I
hele examen

1 Tatoeages

2 Wijken mengen

3 Het afsteken van vuurwerk met oud en nieuw

 


hele examen oud programma

1 Hoe onafhankelijk is de journalist?

2 Einde van de papieren krant?

3 Lobbyen

4 Aanpak illegale Brabantse hennepteelt

5 Zo vader, zo zoon

normering

antw opgave 1

antw opgave 2

antw opgave 3

omzettingstabel


normering oud programma

antw opgave 1

antw opgave 2

antw opgave 3

antw opgave 4

antw opgave 5

omzettingstabel

examen 2018 tijdvak II
hele examen

1 Een kritische blik op internet

2 Van Klimaatakkoord naar nationale Klimaatwet?

3 Kritiek op realityserie ‘Oh Oh Daar Gaan We Weer’

4 Gelijk loon voor Oost-Europese arbeidsmigranten?

5 Uitbreiding van de Rotterdamwet

6 “Nederlandse politie ziet de meeste misdaad niet”

normering

antw opgave 1

antw opgave 2

antw opgave 3

antw opgave 4

antw opgave 5

antw opgave 6

omzettingstabel

examen 2018 tijdvak I
hele examen

1 Sociale media verkleinen je wereld

2 Reorganisatie bij Telegraaf Media Groep

3 Het nieuwe donorplan

4 Treitervloggers

5 De Europese Unie versus Apple

6 Cybercriminaliteit

 


hele pilot examen

1 Lobby

2 I love Asian

3 Robotisering

normering

antw opgave 1

antw opgave 2

antw opgave 3

antw opgave 4

antw opgave 5

antw opgave 6

omzettingstabel


normering pilot

antw opgave 1

antw opgave 2

antw opgave 3

omzettingstabel

examen 2017 tijdvak II
hele examen

1 Strafrecht op festivals

2 Politiek en klimaat

3 Computerspellen: onschuldig vermaak?

4 Onrust bij De Telegraaf

 


hele pilot examen

1 Geluk

2 Langdurige armoede in Nederland en Europa

3 Veiligheid tijdens het uitgaan

4 Personen die verward gedrag vertonen

normering

antw opgave 1

antw opgave 2

antw opgave 3

antw opgave 4

omzettingstabel


pilot normering

antw opgave 1

antw opgave 2

antw opgave 3

antw opgave 4

omzettingstabel

examen 2017 tijdvak I
hele examen

1 Openbaar Ministerie onder vuur

2 De politie en sociale media

3 Aanvraag referendum associatieovereenkomst ..

4 Grenzeloos bellen binnen de Europese Unie

5 De kosten van criminaliteit

6 Het Jeugdjournaal

 


hele pilot examen

1 LEGO

2 Kermismensen

3 Het einde van Streuvel?

4 Straattaal of het Nederlands van de toekomst

5 De glorietijd en de neergang van de kraakbeweging

normering

antw opgave 1

antw opgave 2

antw opgave 3

antw opgave 4

antw opgave 5

antw opgave 6

omzettingstabel


pilot normering

antw opgave 1

antw opgave 2

antw opgave 3

antw opgave 4

antw opgave 5

omzettingstabel

examen 2016 tijdvak II
hele examen

1 Vroegopstap

2 Vrouwen aan de top

3 Online etnische media

4 Berichtgeving over jeugdcriminaliteit

5 De jongerenrechtbank

6 Trouw een crimineel

normering

antw opgave 1

antw opgave 2

antw opgave 3

antw opgave 4

antw opgave 5

antw opgave 6

omzettingstabel

examen 2016 tijdvak I
hele examen

1 De achteruitgang van de regionale pers

2 De mediadokter

3 Veranderingen in het jeugdstrafrecht: ..

4 Toestaan van wietteelt?

5 Verbod op gratis plastic tasjes

 


hele pilot examen

1 Burgernet

2 Inkomensongelijkheid

3 Betrokken vaders

4 Alleenwonende ouderen in Streuvel

5 Veiligheidsbeleving in de buurt

normering

antw opgave 1

antw opgave 2

antw opgave 3

antw opgave 4

antw opgave 5

omzettingstabel


pilot normering

antw opgave 1

antw opgave 2

antw opgave 3

antw opgave 4

antw opgave 5

omzettingstabel

examen 2015 tijdvak II
hele examen

1 Strenger straffen helpt niet

2 Negatieve media-aandacht voor ziekenhuizen

3 De Nederlandse inlichtingendienst AIVD

4 De moderne burger als een actieve internetgebruiker

5 Imago van de Europese Unie

 


hele pilot examen

1 De nieuwe werkwijze van jeugdgevangenissen

2 De digitale stedeling

3 Arbeidsmarktpositie van niet-westerse migranten

normering

antw opgave 1

antw opgave 2

antw opgave 3

antw opgave 4

antw opgave 5

omzettingstabel


normering

antw opgave 1

antw opgave 2

antw opgave 3

omzettingstabel

examen 2015 tijdvak I
hele examen

1 Kamervragen en de media

2 Is het NOS Journaal toegankelijk voor iedereen?

3 Meningsverschillen Nederland – EU over dierenwelzijn

4 Hulp bij zelfdoding: strafwaardig?

5 De maatregel terbeschikkingstelling aan het onderwijs

 


hele pilot examen

1 Opvoedingswaarden en de opvoedingscanon

2 De positie van huishoudelijk werkers

3 Afpakken van crimineel geld

normering

antw opgave 1

antw opgave 2

antw opgave 3

antw opgave 4

antw opgave 5

omzettingstabel


normering pilot

antw opgave 1

antw opgave 2

antw opgave 3

omzettingstabel

examen 2014 tijdvak II
hele examen

1 Gewetensbezwaarde ambtenaren

2 Massamedia

3 Criminele meisjes en vrouwen

4 Opsporingsberichtgeving

 


hele pilot examen

1 Jeugdwerkloosheid in Europa

2 De strijd van de tijgermoeder

3 Kinderpardon

normering

antw opgave 1

antw opgave 2

antw opgave 3

antw opgave 4

omzettingstabel


normering

antw opgave 1

antw opgave 2

antw opgave 3

omzettingstabel

examen 2014 tijdvak I
hele examen

1 Besluitvorming rondom studiefinanciering

2 Crisis en de publieke omroep

3 ‘Project X Haren’

 


hele pilot examen

1 Agressie op het sportveld

2 De publieke opinie over politiek en overheid

3 Arbeidsmigratie in goede banen

4 Veranderingen in het Nederlandse gezin verklaard

normering

antw opgave 1

antw opgave 2

antw opgave 3

omzettingstabel


normering pilot

antw opgave 1

antw opgave 2

antw opgave 3

antw opgave 4

omzettingstabel

examen 2013 tijdvak II
hele examen

1 Geweld tegen hulpverleners

2 Massamedia

3 Sleutelen aan de monarchie

4 Gedoogmacht

 


hele pilot examen

1 Opvoeden en media

2 Religie en integratie

3 Gezondheid en opleidingsniveau

4 Europeanisering en individualisering

5 Rotterdam: veilig of onveilig?

normering

antw opgave 1

antw opgave 2

antw opgave 3

antw opgave 4

omzettingstabel


normering

antw opgave 1

antw opgave 2

antw opgave 3

antw opgave 4

antw opgave 5

omzettingstabel

examen 2013 tijdvak I
hele examen

1 Persoonsgerichte aanpak van hooligans

2 Soap voor Nederland

3 Journalistiek in Afrika

4 Zwevende kiezers

5 Omroepfusies

 


hele pilot examen

1 Kansen op school en op de arbeidsmarkt

2 De invoering van minimumstraffen

3 The Urban Family

4 Hoe betrokken zijn Nederlanders?

5 Schoon genoeg!

6 Sociaal vertrouwen en sociale zekerheid in Europa

7 Kwajongens

normering

antw opgave 1

antw opgave 2

antw opgave 3

antw opgave 4

antw opgave 5

omzettingstabel


normering pilot

antw opgave 1

antw opgave 2

antw opgave 3

antw opgave 4

antw opgave 5

antw opgave 6

antw opgave 7

omzettingstabel

examen 2012 tijdvak II
hele examen

1 Invoering OV-chipkaart

2 Massamedia

3 Criminaliteit begrenzen

normering

antw opgave 1

antw opgave 2

antw opgave 3

omzettingstabel

examen 2012 tijdvak I
hele examen

1 Kunst in de knel?

2 ‘Infotainment: draaien de media door?’

3 Van kwaad tot erger?

normering

antw opgave 1

antw opgave 2

antw opgave 3

omzettingstabel

examen 2011 tijdvak II
hele examen

1 Vlees onder vuur

2 Tegen de trend in: toename overvalcriminaliteit

3 Beeldvorming

normering

antw opgave 1

antw opgave 2

antw opgave 3

omzettingstabel

examen 2011 tijdvak I
hele examen

1 Onderwijsvrijheid en onderwijskansen

2 Crisis in krantenland?

3 Nederland tegen terrorisme

normering

antw opgave 1

antw opgave 2

antw opgave 3

omzettingstabel

examen 2010 tijdvak II
hele examen

1 Massamedia: de invloed van gaming?

2 Massamedia: Vernieuwing van de publieke omroep?

3 Politieke besluitvorming: Geen bont meer in NL?

4 Slachtoffers van criminaliteit

normering

antw opgave 1

antw opgave 2

antw opgave 3

antw opgave 4

omzettingstabel

examen 2010 tijdvak I
hele examen

1 Massamedia: Hoe maken we jongeren meer mediawijs?

2 Jeugdcriminaliteit

3 Politieke besluitvorming: Einde aan het gedoogbeleid?

normering

antw opgave 1

antw opgave 2

antw opgave 3

omzettingstabel

examen 2009 tijdvak I
hele examen

1 Criminaliteit: rol van beveiligingsbedrijven

2 Criminaliteit: de opvoedpolitiek van het kabinet …

3 Politieke besluitvorming: Nederland en Europa ten …

4 De invloed van tv-reclame

5 Massamedia: rechtbankverslaggeving

normering

antwoorden opgave 1

antwoorden opgave 2

antwoorden opgave 3

antwoorden opgave 4

antwoorden opgave 5

omzettingstabel

examen 2008 tijdvak I
hele examen

1 Politieke besluitvorming: leeftijdsgrens alcohol …

2 Criminaliteit: de identificatieplicht, zinvol?

3 Spotprent overval

4 Massamedia: zelfcensuur door TMF en MTV?

5 Massamedia: lezen jongeren nog kranten?

normering

antwoorden opgave 1

antwoorden opgave 2

antwoorden opgave 3

antwoorden opgave 4

antwoorden opgave 5

omzettingstabel

examen 2007 tijdvak I
hele examen

1 Politieke besluitvorming: verkeersveiligheid

2 Jongeren en massamedia

3 Mens en werk: Alternatief Voor Vakbond (AVV) en ..

4 Sociale dienstplicht en maatschappelijke stage

normering

antwoorden opgave 1

antwoorden opgave 2

antwoorden opgave 3

antwoorden opgave 4

omzettingstabel

examen 2006 tijdvak I
hele examen

1 Vrouwenbladen

2 Publieke omroep onderzocht

3 Meer onrust over minder sociala zekerheid

normering

antwoorden opgave 1

antwoorden opgave 2

antwoorden opgave 3

omzettingstabel

examen 2005 tijdvak I
hele examen

1 Massamedia

2 Wet werk en bijstand

normering

antwoorden opgave 1

antwoorden opgave 2

omzettingstabel

examen 2004 tijdvak II
hele examen

1 Vervolging medewerkers Albert Hein

2 SHO breidt actie uit voor hongerend Afrika

3 Massamedia en de overheid

3 2002: een bewogen jaar in de nl politiek

normering

antwoorden opgave 1

antwoorden opgave 2

antwoorden opgave 3

antwoorden opgave 4

omzettingstabel

examen 2004 tijdvak I
hele examen

1 Fortuyn, de politiek en de media

2 Criminaliteit en rechtsstaat

3 Criminaliteit en rechtsstaat: schoolregels

normering

antwoorden opgave 1

antwoorden opgave 2

antwoorden opgave 3

omzettingstabel

examen 2003 tijdvak II
hele examen

1 Drugsbeleid

2 Drugskoeriers

3 Media in ontwikkeling

4 Massamedia

5 Euthanasiekwestie

normering

antwoorden opgave 1

antwoorden opgave 2

antwoorden opgave 3

antwoorden opgave 4

antwoorden opgave 5

omzettingstabel

examen 2003 tijdvak I
hele examen

1 Straatoverlast en jeugdcriminaliteit

2 Massamedia: veiling van …

3 Politieke besluitvorming

4 Pluriformiteit van de pers

normering

antwoorden opgave 1

antwoorden opgave 2

antwoorden opgave 3

antwoorden opgave 4

omzettingstabel

examen 2002 tijdvak II
hele examen

1 De multiculturele samenleving

2 De verkiezingen van de Tweede Kamer

3 Criminaliteit en rechtsstaat

normering

antwoorden opgave 1

antwoorden opgave 2

antwoorden opgave 3

omzettingstabel

examen 2002 tijdvak I
hele examen

1 Meer boeven vangen met DNA

2 Vraagtekens bij staatsbestel

3 PvdA en D66 overstag voor harde asielbeleid

4 De multiculturele samenleving

normering

antwoorden opgave 1

antwoorden opgave 2

antwoorden opgave 3

antwoorden opgave 4

omzettingstabel